Adwokat — prawo spadkowe

Gdy nadejdzie moment rozstrzygnięcia spraw spadkowych, konieczne jest posiadanie specjalistycznego wsparcia w obszarze prawa spadkowego. W sytuacji utraty bliskiej osoby, zagadnienia prawne wymagają precyzyjnego podejścia. W tym kontekście nasza kancelaria adwokacka dostarcza kompleksowe usługi w dziedzinie prawa spadkowego.

Dbamy o to, by klient, w świetle obowiązującego prawa, uzyskał należne mu środki majątkowe w ramach spadku. Wspierani przez doświadczonego adwokata specjalizującego się w prawie spadkowym, klienci otrzymują praktyczne porady oraz pomoc w przygotowywaniu niezbędnych pism procesowych. Nasza reprezentacja obejmuje także postępowania sądowe w zakresie spadków. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich jej niuansów oraz zapewnieniu najefektywniejszych rozwiązań w kontekście prawa spadkowego.

Tradycyjnie, prawo do dziedziczenia majątku przysługuje krewnym zmarłego. Niemniej jednak, spadkodawca ma prawo do dowolnego dysponowania swoim majątkiem poprzez testament. W takich okolicznościach nasza kancelaria adwokacka służy pomocą w zakresie praw spadkowych, w tym przygotowywania dokumentacji, reprezentacji sądowej oraz mediacji.

1
Zadzwoń do nas
2
Opisz swoją sprawę
3
Otrzymasz od Nas wycęnę.
4
Nasz Adwokat reprezentuje Twoją sprawę

Prawo spadkowe – dziedziczenie majątku

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego regulująca przekazywanie majątku po zmarłym. Zgodnie z polskim prawem spadkowym, po śmierci osoby, członkowie jej rodziny oraz wskazani w testamencie mają prawo do dziedziczenia jej dóbr materialnych. Decyzje w tym zakresie często opierają się na orzeczeniu sądowym lub protokole notarialnym.

Dziedziczenie nie ogranicza się jedynie do aktywów, takich jak nieruchomości, samochód czy biżuteria. Zgodnie z zasadami prawa spadkowego, spadkobierca może również dziedziczyć zobowiązania, w tym długi zmarłego. Istotne jest zrozumienie sytuacji majątkowej spadkodawcy, co pozwoli uniknąć potencjalnych problemów, takich jak obowiązek spłaty długów.

Kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie spadkowym, oferuje kompleksową pomoc osobom stojącym przed wyzwaniami związanymi z dziedziczeniem. Nasze usługi obejmują doradztwo w zakresie praw spadkowych, reprezentację w postępowaniach przed sądowych, sądowych oraz egzekucyjnych, a także wsparcie w zakresie zgłaszania nabycia spadku w Urzędzie Skarbowym.

Współczesne prawo spadkowe, zakorzenione w Kodeksie cywilnym, określa zarówno prawa, jak i obowiązki spadkobiercy. W obliczu trudnych decyzji związanych ze spadkiem, eksperci z naszej kancelarii adwokackiej są gotowi udzielić wsparcia na każdym kroku. Wieloletnie doświadczenie w pracy z obywatelami polskimi, zarówno przebywającymi w kraju, jak i za granicą, oraz z cudzoziemcami pozwala nam skutecznie reprezentować klientów w sprawach spadkowych.

Przyjęcie spadku: Co musisz wiedzieć?

Po otrzymaniu informacji o uwzględnieniu w testamencie, każdy spadkobierca ma 6 miesięcy na zdecydowanie, czy chce przyjąć przekazany mu majątek. Aby odpowiednio się przygotować, warto skorzystać z pomocy adwokata, który przygotuje odpowiednie dokumenty. Następnie są one przedstawiane sądowi lub notariuszowi. Pamiętaj, że brak reakcji w wyznaczonym czasie oznacza domniemane przyjęcie spadku z wszelkimi konsekwencjami.

Czym jest „przyjęcie spadku”?

Chodzi tu o wyrażenie zgody na przejęcie wszystkich praw i obowiązków wynikających ze spadku. To nie tylko aktywa majątku, ale również ewentualne długi spadkowe.

Kluczowe informacje dotyczące spadku

Według Kodeksu cywilnego, prawo do spadku nabywane jest w chwili śmierci spadkodawcy. Spadkobierca ma potem trzy możliwości:

  1. Przyjąć spadek wprost
  2. Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza
  3. Odrzucić spadek.

Jakie są skutki wyboru?

W przypadku braku deklaracji, zakłada się przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jeśli zdecydujesz się na przyjęcie spadku, nie możesz potem zmienić swojego wyboru.

Kiedy i jak można odrzucić spadek?

Często decyzja o odrzuceniu wynika z obaw przed długami spadkowymi. Aby formalnie odrzucić spadek, trzeba złożyć oświadczenie, co do swojej decyzji przed sądem lub notariuszem. Takie oświadczenie ma swoje formalności i nie można go potem odwołać.

Pamiętaj, że przyjęcie lub odrzucenie spadku to ważna decyzja, która może mieć długofalowe konsekwencje. W razie wątpliwości warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie spadkowym.

Nabycie spadku – niezbędne dokumenty

Procedura stwierdzenia nabycia majątku w kontekście dziedziczenia podlega kompetencji sądów rejonowych, które posiadają odpowiednie uprawnienia do rozpatrywania takich kwestii. Zgodnie z obowiązującym prawem spadkowym, konieczne jest złożenie wymaganych dokumentów w organie właściwym dla stałego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Niezbędne jest przedstawienie aktu zgonu osoby przekazującej spadek, w przypadku istnienia testamentu, jego kopii, a także aktów potwierdzających pokrewieństwo między spadkobiercą a zmarłym. Definitywne stwierdzenie nabycia dziedzictwa może zostać potwierdzone za pośrednictwem notarialnego protokołu.

Prawo do Zachowku w Polskim Prawie Spadkowym

W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ochrony praw najbliższej rodziny zmarłego spadkodawcy, warto poznać zasady przysługującego zachowku. Nasza kancelaria adwokacka w Warszawie oferuje wsparcie w zakresie walki o należny zachowek. Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Czym Jest Zachowek i Kto Może Go Otrzymać?

Zachowek to szczególne świadczenie związane z dziedziczeniem, które przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy zostaliby powołani do spadku na mocy ustawy, ale nie zostali uwzględnieni w testamencie. W takiej sytuacji każdemu spadkobiercy ustawowemu, który, gdyby nie było testamentu, dziedziczyłby z ustawy, przysługuje zazwyczaj połowa wartości udziału w spadku. W przypadku, gdy uprawniony do zachowku jest osobą trwale niezdolną do pracy lub małoletnią, jego udział wynosi dwie trzecie wartości udziału w spadku, jaki by mu przypadał na mocy dziedziczenia ustawowego.

Kto Ma Prawo do Zachowku a Kto Jest Wyłączony z Tego Prawa?

Prawo do zachowku przysługuje zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy zostaliby powołani do spadku zgodnie z przepisami ustawy. Warto jednak zaznaczyć, że nie przysługuje ono osobom, które zostały wydziedziczone, uznane za niegodne, lub wyłączone od dziedziczenia na podstawie testamentu. Ponadto rodzeństwo, jego zstępnym oraz dziadkom spadkodawcy nie przysługuje zachowek. Warto jednak wiedzieć, że osoba wydziedziczona bez uzasadnionej przyczyny może zostać wyłączona z dziedziczenia ustawowego, jednak nadal może żądać należnego zachowku, powołując się na nieważność lub bezskuteczność wydziedziczenia (patrz postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r., sygn. akt II CSK 574/19). Dowiedz się więcej na temat osób uprawnionych do zachowku.

Dziedziczenie ustawowe

Rozważając kwestię dziedziczenia w Polsce, należy zrozumieć dwie główne ścieżki: dziedziczenie na podstawie testamentu oraz dziedziczenie ustawowe. Kluczowym czynnikiem jest obecność lub brak ważnego testamentu.

Co to jest dziedziczenie ustawowe?

Dziedziczenie ustawowe jest mechanizmem określonym w Kodeksie cywilnym, który wchodzi w grę w przypadku braku testamentu spadkodawcy lub gdy testament nie jest ważny. Ten proces dziedziczenia bazuje na ustalonej przez prawo hierarchii, zgodnie z którą w pierwszej kolejności spadek przypada dzieciom zmarłego lub ich potomkom. W przypadku braku dzieci, dziedziczy małżonek, a następnie kolejne pokolenia krewnych – od rodziców, przez rodzeństwo, aż do krewnych czwartego stopnia.

Testament a dziedziczenie ustawowe

Choć dziedziczenie ustawowe jest integralną częścią polskiego systemu prawnego, testament daje spadkodawcy możliwość określenia, kto otrzyma jego majątek. Może to obejmować zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje, np. UNICEF. Istnieją różne formy testamentu, w tym testament odręczny, który musi być napisany ręcznie i zawierać datę oraz podpis spadkodawcy, oraz testament notarialny, który jest sporządzany przez notariusza.

Kluczowe różnice

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, która forma dziedziczenia jest lepsza, ponieważ zależy to od indywidualnych preferencji i okoliczności. Testament daje kontrolę nad dziedziczeniem majątku, podczas gdy dziedziczenie ustawowe zapewnia pewną ochronę najbliższym krewnym w przypadku braku testamentu.

Jakie są grupy spadkobierców w dziedziczeniu ustawowym?

  1. Dzieci i małżonek spadkodawcy: To oni są pierwszymi w kolejności do dziedziczenia majątku.
  2. Rodzice i małżonek spadkodawcy: Jeśli nie ma dzieci, dziedziczą rodzice wraz z małżonkiem.
  3. Rodzeństwo i małżonek spadkodawcy: Jeśli nie ma dzieci ani rodziców.
  4. Dziadkowie spadkodawcy: W razie braku wyżej wymienionych krewnych.
  5. Pasierbowie spadkodawcy: Jeśli brakuje innych krewnych.
  6.  Gmina lub Skarb Państwa: W skrajnym przypadku, gdy brak jest krewnych do czwartego stopnia pokrewieństwa.
Call Now Button