Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol? Czy jest to możliwe? Utrata prawa jazdy jest najsurowszą konsekwencją, z jaką muszą się liczyć kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego. Dla wielu z nich utrata prawa jazdy wiąże się z utratą pracy. Zgodnie z polskimi przepisami kierowca może stracić prawo jazdy w kilku sytuacjach: gdy przekroczy dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o 50 km/h, gdy przekroczy dopuszczalną ilość punktów karnych lub za jazdę pod wpływem alkoholu.

Zatrzymanie a utrata prawa jazdy

Zatrzymaniem nazywamy sytuację, gdy podczas kontroli drogowej policja zatrzyma dokument (prawo jazdy) do czasu wyjaśnienia sytuacji.

W przypadku zatrzymania prawa jazdy przez policję policja w ciągu 7 dni powinna przesłać dokument wraz z wnioskiem o jego odebrania do sądu lub prokuratury. W tym czasie kierowca może wnioskować do policji o zwrot zatrzymanego dokumentu. Po upływie 7 dni od zatrzymania prawa jazdy podobny wniosek (po ustaleniu właściwości sądu i sygnatur sprawy) można skierować do sądu (wniosek o nieuwzględnianie wniosku policji w sprawie zatrzymania prawa jazdy). Kluczowym czynnikiem w tym wypadku jest szybkość działania.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Utratą prawa jazdy określamy sytuację, w której kierowcy zostają odebrane uprawnienia do kierowania pojazdami na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.
Najczęściej kierowca, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu, ma zatrzymane prawo jazdy, a po rozprawie sądowej traci także uprawnienia do kierowania pojazdami (czasowo lub dożywotnio).  Czas między zatrzymaniem prawa jazdy a utratą uprawnień to czas, w którym uprawnienia są zawieszone. Przepisy ustawy o kierującymi pojazdami stanowią, że:

Art. 104.  Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobom po raz pierwszy ubiegającym się o uprawnienie do kierowania pojazdem. Oznacza to m.in. konieczność ponownego zdania egzaminu.

Art. 104a. 1. Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol?

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol? Oczywistym rozwiązaniem wydaje się poczekanie do końca trwania zakazu, jednak wielu kierowców nie chce czekać do końca trwania zakazu i coraz częściej korzysta z możliwości, jaką daje kodeks karny wykonawczy, czyli z możliwości zamontowania alkoblokady.

Alkoblokada sposobem na szybsze odzyskanie prawa jazdy

Kierowcy, wobec których sąd orzekł utratę uprawnień do kierowania pojazdami mogą powrócić szybciej za kółko dzięki zamontowaniu w aucie alkoblokady. Jest to urządzenie połączone z zapłonem auta, uniemożliwiające uruchomienie samochodu, jeśli w organizmie kierowcy wykryta zostanie, chociaż najmniejsza ilość alkoholu. Blokady alkoholowe stosowane są także w branży transportowej. Alkoblokada musi być atestowana, zamontowana przez przedstawiciela firmy zajmującej się sprzedażą tych urządzeń. Oczywiście koszt zakupu, zamontowania i serwisowania alkoblokady ponosi kierowca.

Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu procedura

Oczywiście możliwość szybszego powrotu za kierownicę dzięki alkoblokadzie mają kierowcy, którzy stracili prawo jazdy za alkohol. Ustawa (kodeks karny wykonawczy) przewiduje, po upływie jakiego okresu można wnioskować o alkoblokadę:

Art. 182a. § 1. Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (…).

Do sądu, który wydał wcześniej wyrok wobec kierującego, należy napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Wniosek z uzasadnieniem powinien przekonać sąd, że kierowca ze względu na swoją postawę i sytuację życiową może wrócić już za kierownicę. W uzasadnieniu można powoływać się na ewentualne możliwości zarobkowania, na fakt nienadużywania alkoholu, wzorową postawę życiową, szacunek wobec norm prawnych. W przypadku pozytywnej decyzji zakaz prowadzenia pojazdów zostaje zamieniony na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w alkoblokadę. Należy pamiętać, że jeśli okres zakazu prowadzenia pojazdów przekroczył rok, to kierowca zobowiązany jest do ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy (część teoretyczna i praktyczna).

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Odzyskanie prawa jazdy po upływie całego okresu wyroku

Po pełnym okresie wyroku odzyskanie prawa jazdy jest tylko formalnością. Następnego dnia po upływie kary można złożyć wniosek o zwrot dokumentu do starostwa powiatowego. Po zdaniu egzaminu i stwierdzeniu przez organ braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami dokument może być zwrócony kierowcy.

 

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button