Blokada alkoholowa

Blokada alkoholowa. Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów.

Co to jest blokada alkoholowa?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, blokada alkoholowa jest to: urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1dm³.

Dzięki znowelizowanym w 2015 roku przepisom osoby, wobec których orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę na tzw. podwójnym gazie mogą ubiegać się o zmianę takiego środka karnego na zakaz prowadzenia pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową (innymi słowy – na możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w tzw. alkoblokadę).

Blokada alkoholowa przepisy

Zmianę taką sąd może orzec, w przypadku gdy osoba wykonywała środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przez co najmniej połowę orzeczonego wymiaru, jeżeli zaś mamy do czynienia z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów – przez okres co najmniej 10 lat. Ponadto, konieczne jest również zaistnienie innych przesłanek. Mianowicie, sąd musi uznać, iż postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Co to oznacza? Otóż sąd będzie analizował np., to, czy sprawca wyraża skruchę odnośnie swojego postępowania, zwróci również uwagę na stan jego zdrowia, cechy osobowościowe, warunki rodzinne i środowiskowe, a także to, czy w okresie wykonywania środka karnego np. przestrzegał on porządku prawnego i nie nadużywał alkoholu.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Wniosek o blokadę alkoholową

Pierwszym krokiem powinno być złożenie stosownego wniosku. Wniosek o zmianę zakazu prowadzenia pojazdu na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową należy złożyć do sądu, który uprzednio orzekał w sprawie. Powinien on być odpowiednio uzasadniony (należy wyraźnie zaznaczyć, iż nie ma żadnego formalnego wzoru takiego wniosku). Poprzez taki wniosek należy przekonać sąd, iż zrozumieliśmy swój błąd i orzeczony wobec nas środek karny wypełnił już swoją funkcję (oczywiście, pod warunkiem, iż jest to prawda). Należy wskazać m.in., iż od czasu zastosowania wobec nas środka karnego, przestrzegamy obowiązującego porządku prawnego (nie popełniliśmy żadnego wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa). Ponadto, warto wskazać, iż możliwość prowadzenia pojazdu jest nam potrzebna w życiu codziennym, ze względu np. na chęć poprawy swojej sytuacji finansowej, konieczność dojeżdżania do pracy (należy to odpowiednio udokumentować).  Warto również przedstawić swoją sytuację osobistą, finansową, rodzinną, zawodową (można także dołączyć np. opinię z zakładu pracy). Sąd musi nabrać przekonania, iż w odniesieniu do wnioskodawcy, szanse, iż ponownie będzie on prowadził pojazd „na podwójnym gazie” są zerowe. Dlatego dobrze przygotowany i odpowiednio umotywowany wniosek stanowi już połowę sukcesu, warto jest więc w tym zakresie skorzystać z porad i pomocy specjalistów.

Blokada alkoholowa w samochodzie

Jeżeli okaże się, iż sąd przychylił się do złożonego wniosku, wnioskodawca będzie musiał przejść jeszcze odpowiednie badania psychotechniczne, lekarskie oraz zdać egzamin na prawo jazdy (dotyczy to osób, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w wymiarze powyżej roku). W przypadku pozytywnego wyniku – osoba taka uzyska prawo jazdy z adnotacją dotyczącą możliwości prowadzenia wyłącznie pojazdów wyposażonych w alkoblokadę. Kolejny krok to już zamontowanie takiej blokady w pojeździe (zajmują się tym specjalne firmy).

Jak działa blokada alkoholowa?

Najprościej rzecz ujmując urządzenie takie „bada” trzeźwość kierowcy i blokuje uruchomienie silnika, jeżeli przekroczony zostanie dopuszczalny próg zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (tj. więcej niż 0,1 mg alkoholu w 1dm³). Koszt blokady alkoholowej waha się od ponad tysiąca (istnieje możliwość „wynajęcia” takiej blokady) do kilku tysięcy złotych i jest w całości pokrywany przez kierowcę. Kierowca będzie musiał również pamiętać o obowiązku corocznej kalibracji takiego urządzenia.

 Prawo o ruchu drogowym Objaśnienie pojęć – Blokada alkoholowa

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button