opieka naprzemienna

Czym jest opieka naprzemienna

Czym jest opieka naprzemienna. System pieczy naprzemiennej jest popularny w rozwiniętych krajach europejskich, gdzie rodzice są w stanie kupić przy rozwodzie i dzieleniu opieki nad dzieckiem oddzielną nieruchomość, by w jednym miejscu na zmianę pełnić opiekę nad dzieckiem. W Polsce piecza naprzemienna jest mało popularna, nie jest nawet wprost regulowana prawnie, jednak stosowanie tego rozwiązania jest możliwe.

Opieka naprzemienna- akty prawne

Kodeks postępowania cywilnego w sprawie pieczy naprzemiennej stanowi: art. Art. 756². § 1. Uwzględniając wniosek o zabezpieczenie przez uregulowanie: (…) 3) sposobu roztoczenia pieczy nad małoletnim dzieckiem w ten sposób, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach – sąd, na wniosek uprawnionego, może w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zagrozić obowiązanemu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowiązków określonych w tym postanowieniu.

Oznacza to, że możliwa jest sytuacja, gdy dziecko mieszka naprzemiennie w powtarzających się okresach z każdym z rodziców. Jednak najważniejsze jest dobro dziecka, rodzice dla dobra dziecka powinni dojść do porozumienia w sprawie wychowania i miejsca zamieszkania dziecka.

Porozumienie między rodzicami w sprawie opieki naprzemiennej

Art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że: Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

To rodzice powinni w pierwszej kolejności dążyć do zawarcia porozumienia w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd może uregulować pewne kwestie, jeśli rodzice nie są w stanie wypracować kompromisu, jednak sąd własną decyzją nie ustanowi pieczy naprzemiennej. Piecza naprzemienna może być potwierdzona przez sąd, jeśli rodzice wcześniej doszli do porozumienia w tej kwestii (w przypadku rozwodzących się małżonków wypracowanie porozumienia bywa problematyczne).

Warunki opieki naprzemiennej

Sąd przed potwierdzeniem porozumienia zawartego między małżonkami może chcieć wysłuchać opinii dziecka (jeśli dziecko jest w wieku umożliwiającym rozeznanie co do skutków podjęcia przez rodziców decyzji o opiece naprzemiennej). Ważne jest także, żeby piecza naprzemienna nie niosła ze sobą negatywnych skutków, rodzice powinni mieszkać blisko siebie, dziecko nie powinno tracić dużo czasu na dojazdy do szkoły. Ponadto w każdym z mieszkań dziecko powinno mieć zapewnione odpowiednie warunki (miejsce do spania, przestrzeń do wypoczynku i nauki).

Opieka naprzemienna w praktyce

Dotychczas krążyło przekonanie, że sądy rodzinne dyskryminują ojców, jednak w ostatnich latach widać wyraźną zmianę. Zmieniła się także postawa ojców, którzy chcą być obecni w życiu swoich dzieci pomimo rozwodu. Coraz częściej ojcowie wykazują się determinacją i zaangażowaniem w kwestii ustalenia władzy rodzicielskiej. Opieka naprzemienna jest bardzo korzystnym rozwiązaniem problemu opieki nad dzieckiem, wymusza na rodzicach zgodne działanie i wypracowanie porozumienia. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata który pomoże uregulować kontakty z dzieckiem zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Call Now Button