+48 577 829 462

Porady prawne. Baza wiedzy prawniczej.

DORADZTWO PRAWNE

Jazda po alkoholu- warunkowe umorzenie postępowania

Podczas kontroli drogowej, w przypadku stwierdzenia alkoholu w organizmie kierowcy (naruszenie art. 178a kodeksu karnego), standardowo policja proponuje kierowcy dobrowolne poddanie się karze. Wielu kierujących jest przekonanych, że dobrowolne poddanie się karze jest najkorzystniejszych wyjściem z sytuacji. Czy jednak oby na pewno? W tym wpisie omówię rozwiązanie prawne, o którym policja najczęściej nie informuje zatrzymanego…
Przeczytaj więcej

Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie alkomatem

W postępowaniu sądowym przeciwko kierowcy, który został zatrzymany za jazdę po alkoholu, często najważniejszym dowodem jest wynik badania alkomatem. Czy nietrzeźwy kierowca może podważyć ten dowód i uniknąć odpowiedzialności? Wszelkie nieprawidłowości przy przeprowadzaniu badania mogą być podstawą do podważenia wyniku badania. Badanie alkomatem- podstawa prawna Czynności funkcjonariuszy podczas badania trzeźwości kierowcy muszą być przeprowadzone zgodnie…
Przeczytaj więcej

Czym jest uznanie ojcostwa?

Termin ten jest pojęciem wprowadzonym do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku (sam Kodeks pochodzi z 1964 roku). Wcześniej funkcjonowało pojęcie uznanie dziecka. Poprzez uznanie ojcostwa należy rozumieć formalne potwierdzenie, że ojcem dziecka jest dany mężczyzna. Uznanie ojcostwa ma swoje skutki prawne, są nimi prawo do dziedziczenia, alimentacja, władza rodzicielska. Uznanie…
Przeczytaj więcej

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jest często konsekwencją wydania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Wpis ten jest przydatny dla kierowców, wobec którym cofnięto już uprawnienia do kierowania pojazdami, jak i tym, którym grozi sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, ponieważ muszą się oni także liczyć z administracyjną decyzją starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami (sądowy zakaz prowadzenia…
Przeczytaj więcej

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów nie jest karą, a środkiem karnym. Sądowy zakaz ten bywa często mylony z decyzją administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Często te dwa rozwiązania prawne są stosowanie łącznie, a jedną z przesłanek do wydania przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień jest właśnie wydanie wcześniej przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Cofnięcie uprawnień…
Przeczytaj więcej

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Czym jest utrudnianie kontaktu z dzieckiem? Utrudnianiem kontaktu z dzieckiem nazywamy sytuację, w której rodzic (opiekun prawny, dziadek), który ma prawnie zagwarantowany kontakt z dzieckiem, nie ma możliwości utrzymywania więzi z dzieckiem. Utrudnianie kontaktu może przybierać różne formy. Pamiętać należy, że utrzymywanie kontaktu jest prawem rodzica, nie przywilejem. Kontakt z dzieckiem jest  prawnie zagwarantowany rodzicom,…
Przeczytaj więcej

Czym jest Prokura?

Czym jest Prokura? W naszym życiu codziennym, bez znaczenia czy pracujemy w administracji biurowej, czy też nie na pewno spotkaliśmy się z pełnomocnictwem np. udzielonym nam, bądź pracownikowi firmy upoważnionym pełnomocnictwem do wykonywania określonych czynności w imieniu zarządu. Pełnomocnictwo może być zwykłe lub szczegółowe. Specyficznym rodzajem pełnomocnictwa jest Prokura. Jest to pełnomocnictwo, które jest udzielane…
Przeczytaj więcej

Z jakim Postępowanie cywilne masz do czynienia?

Postępowanie cywilne zgodnie z art. 1 KPC  normuje postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego  oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,  oraz innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych.  Artykuł  1 KPC Postępowanie procesowe i nieprocesowe Postępowanie cywilne zgodnie z…
Przeczytaj więcej

Jak zrzec się długów po zmarłym? Odrzucenie spadku czy przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza?

Jak zrzec się długów po zmarłym? Odrzucenie spadku czy przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza? Spadek otwiera się w chwili śmierci spadkodawcy i dokładnie w tym momencie go nabywamy. Nie każdy spadek oznacza odziedziczenie dużej kwoty pieniędzy, domu czy samochodu. Wielu przypadkach okazuje się, że spadkodawca pozostawił po sobie długi. Co mamy zrobić z takim spadkiem? Ustawa…
Przeczytaj więcej

WYNAJMUJĄCY A NAJEMCA KTO NAPRAWIA! CZĘŚĆ 1

WYNAJMUJĄCY A NAJEMCA KTO NAPRAWIA! CZĘŚĆ 1 Kolejny artykuł z serii inspiracji z mediów społecznościowych. W różnych grupach porad prawnych można zauważyć często występującą tendencję do umieszczania pytań z serii kto naprawia najemca czy właściciel. Postaram się wam przybliżyć ten temat. Na samym początku zacznę od dwóch terminów a mianowicie: Właściciel/Wynajmujący– należy przez to rozumieć…
Przeczytaj więcej