Porady prawne. Baza wiedzy prawniczej.

37 wpisów

Umowa deweloperska -na co zwrócić uwagę? 4

Umowa deweloperska -na co zwrócić uwagę?

Umowa deweloperska stanowi fundament w procesie jakim jest nabycie nieruchomości od Dewelopera. W tym artykule skupimy się na rozwinięciu tematu analizy umowy deweloperskiej. Dla kogo dedykowany jest ten wpis? Dla każdej osoby, która planuje nabyć nieruchomość z rynku pierwotnego. Zwolennicy rynku wtórnego nie muszą się martwić. Powstanie odrębny pomocny wpis […]

Czym jest spowodowanie a czym przyczynienie się do wypadku drogowego? 5

Czym jest spowodowanie a czym przyczynienie się do wypadku drogowego?

Czym jest spowodowanie a czym przyczynienie się do wypadku drogowego? Spowodowaniem wypadku drogowego nazywamy sytuację, kiedy w wyniku nawet nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym przez sprawcę doszło do zdarzenia, w którym inna osoba doznała naruszenia czynności ciała lub rozstroju zdrowia przez minimum 7 dni. Więcej o wypadku przeczytasz […]

Jazda po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności 7

Jazda po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności

Wykroczenia i przestępstwa popełnione przez obywateli znajdują się w różnych bazach danych. Czy osoba, która prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, będzie mogła uzyskać zaświadczenie o niekaralności? Kto i w jakich sytuacjach może sprawdzić, czy znajdujemy się w rejestrze osób skazanych? Przestępstwa alkoholowe a Krajowy Rejestr Karny Czy fakt prowadzenia pojazdu […]

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu i jak się bronić? 8

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu i jak się bronić?

Z danych publikowanych przez Policję wynika, iż średnio codziennie zatrzymywanych jest około 200 nietrzeźwych kierujących. Nie można powiedzieć, iż starania podejmowane przez Policję (np. akcja trzeźwy poranek) nie przynoszą żadnych efektów – ostatecznie jednak, w skali całego roku statystyki okazują się zatrważające. Co grozi za jazdę po alkoholu i jak […]

Kara za brak OC

Kara za brak OC, jak uniknąć

Kara za brak OC może nas zaskoczyć swoją wielkością. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Obowiązek ten jest regulowany przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki obowiązkowemu OC osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych mogą uzyskać […]

Co grozi za potrącenie rowerzysty?

Co grozi za potrącenie rowerzysty?

Współcześnie wypadki drogowe stanowią przyczynę około 29% nagłych zgonów następujących wskutek nieszczęśliwych zdarzeń i urazów. Do kategorii wypadków drogowych należy zaliczyć również sytuacje, w których dochodzi do potrącenia cyklistów. Niestety w naszym kraju zdarzenia takie nie należą do odosobnionych przypadków. Poniżej dowiesz się, z jakimi konsekwencjami powinien się liczyć kierowca, […]

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę

Można wyróżnić wiele źródeł obowiązku alimentacyjnego. W katalogu tym znajdziemy m.in. „obowiązek alimentacyjny” między małżonkami, a także obowiązek alimentacyjny między małżonkami po ustaniu małżeństwa i w czasie separacji orzeczonej przez sąd. Alimenty na żonę w trakcie trwania małżeństwa Niektórzy twierdzą, że nie można wprost świadczenia takiego nazwać alimentami, a jedynie […]

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu 

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu 

Wielu kierowców zastanawia się na pewno, jakie mogą być konsekwencje „jazdy na podwójnym gazie”. Warto zatem wiedzieć o kilku kwestiach odnoszących się do tego zagadnienia. Jak odróżnić wykroczenie od przestępstwa jazdy po alkoholu? Na czym polega zatrzymanie prawa jazdy, a na czym utrata uprawnień do kierowania pojazdami? Czy ponowny egzamin […]

Ugoda majątkowa po rozwodzie  

Ugoda majątkowa po rozwodzie  

Czym jest ugoda majątkowa po rozwodzie ?. Rozwód to niewątpliwe sytuacja, która każdej ze stron dostarcza wielu nerwów, czasem problemów. Jedną z bardziej skomplikowanych formalności okazuje się wówczas podział wspólnego majątku. Czy można jednak uregulować tę kwestię bez ingerencji sądu i zaoszczędzić tym samym wielu niepotrzebnych emocji? Wspólność majątkowa W […]

Przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie

Przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie

Czy przebywanie w samochodzie za kierownicą przy wyłączonym silniku jest karalne? Przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie. Hasło jazda po alkoholu kojarzy się dla każdego kierowcy z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Oczywiście poprawne jest sformułowanie, że sam fakt prowadzenia pojazdu jest jedną z przesłanek czynu z artykułu 178a Kodeksu […]

Nietrzeźwy pasażer na motocyklu skuterze

Nietrzeźwy pasażer na motocyklu skuterze  

O ile kwestia zakazu kierowania motocyklem, czy skuterem na tzw. podwójnym gazie jest oczywista, o tyle wątpliwości budzi często materia dotycząca przewożenia nietrzeźwego pasażera na motocyklu (lub innym jednośladzie). Co więc stanowi o tym prawo? Pasażer motocykla pod wpływem alkoholu Jak wiadomo osoba nietrzeźwa nie może kierować pojazdami. Prawo nie […]

Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii

Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii

Czy jest możliwe zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii? Sytuacja, w której kierowcy zostaje zatrzymane prawo jazdy przysparza mu niewątpliwie wielu problemów. Komplikuje się ona jeszcze bardziej, jeżeli zdarzenie takie dotyczy kierowców zawodowych (bardzo często osoby takie nie wiedzą początkowo, czy stracą uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami czy też tylko określonej […]

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie wbrew pozorom to nie tylko znęcanie się fizyczne nad bliską osobą. Zjawisko to może przybrać różne formy. Większość ofiar przemocy domowej stanowią kobiety (nie oznacza to jednak, iż ofiarami tego zjawiska nie mogą być dzieci, czy mężczyźni). Czym jest przemoc w rodzinie? Zgodnie z art. 2 ust. […]

Alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Jak alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego?. Niekiedy zdarza się, iż matka dziecka pozamałżeńskiego w okresie ciąży i porodu pozostaje sama bez wsparcia swojego partnera (ojca dziecka). Czy w takiej sytuacji kobiecie przysługują jakieś prawa w zakresie dochodzenia roszczeń od ojca dziecka? W tym przypadku należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.  Alimenty dla […]

Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy. Każdorazowo, a więc nawet wówczas, jeżeli nie doszło do złożenia wniosku w tym zakresie – sąd w wyroku orzekającym rozwód musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym, małoletnim dzieckiem stron. Jakie rozstrzygnięcia może wydać? Otóż sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub też powierzyć ją jednemu […]

Stłuczka rozbicie samochodu z leasingu – konsekwencje prawne

Stłuczka rozbicie samochodu z leasingu – konsekwencje prawne

Współcześnie coraz więcej przedsiębiorców korzysta z leasingu samochodów firmowych. Najprościej rzecz ujmując – w przypadku leasingu właścicielem pojazdu jest firma leasingowa. Oddaje ona leasingobiorcy (w zamian za uzgodnioną w umowie comiesięczną opłatę i na określony czas) samochód do użytkowania, a także pobierania ewentualnych pożytków. Odpowiedzialność za szkody Do obowiązków leasingobiorcy […]

Jak wygląda sprawa rozwodowa

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Gdzie złożyć pozew o rozwód? Jak wygląda sprawa rozwodowa?. W przypadku chęci uzyskania rozwodu, pierwszym krokiem powinno być złożenie do sądu pozwu rozwodowego przeciwko małżonkowi. Z pozwem takim może wystąpić każdy małżonek (nie może tego zrobić żadna osoba trzecia). Należy go skierować do sądu okręgowego (najczęściej to sąd, w którego […]

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Czym jest majątek wspólny? Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Jak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO), w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z kolei, […]

opieka naprzemienna

Czym jest opieka naprzemienna

Czym jest opieka naprzemienna. System pieczy naprzemiennej jest popularny w rozwiniętych krajach europejskich, gdzie rodzice są w stanie kupić przy rozwodzie i dzieleniu opieki nad dzieckiem oddzielną nieruchomość, by w jednym miejscu na zmianę pełnić opiekę nad dzieckiem. W Polsce piecza naprzemienna jest mało popularna, nie jest nawet wprost regulowana […]

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu. Orzeczenie rozwodowe dla wielu osób jest początkiem ich nowego życia. Rozwód kończy dotychczasowe małżeństwo, ale sąd wydając orzeczenie rozwodu, może ustanowić nowe relacje między byłymi małżonkami. W orzeczeniu rozwodowym zawarte mogą być też kwestie wspólnego majątku, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego. Czasami wyrok sądowy zawiera uregulowanie […]

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Wyrok za jazdę po alkoholu- utrata prawa jazdy Jazda po alkoholu jest niewątpliwie czynem społecznie szkodliwym, zagrażającym wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a więc zastosowane wobec sprawcy kary i środki karne mają być uciążliwe. Kodeks o ruchu drogowym przewiduje możliwość zatrzymania przez policję prawa jazdy za pokwitowaniem, jeszcze podczas kontroli drogowej, […]

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol? Czy jest to możliwe? Utrata prawa jazdy jest najsurowszą konsekwencją, z jaką muszą się liczyć kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego. Dla wielu z nich utrata prawa jazdy wiąże się z utratą pracy. Zgodnie z polskimi przepisami kierowca może stracić prawo jazdy w kilku […]

Dowody w postępowaniu alimentacyjnym

Dowody w postępowaniu alimentacyjnym

Alimenty to obowiązkowe, regularne świadczenie od osób fizycznych na rzecz osób fizycznych. Obowiązek alimentacyjny wynikać może z więzów pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Prawo określa kto i komu, i w jakich okolicznościach zobowiązany jest do płacenia alimentów.   Jaki sąd rozpatruje postępowania alimentacyjne? Postępowanie alimentacyjne jest typem postępowania cywilnego, toczy się […]

Jazda po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania

Jazda po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania

Jazda po alkoholu warunkowe umorzenie postępowania. Podczas kontroli drogowej, w przypadku stwierdzenia alkoholu w organizmie kierowcy (naruszenie art. 178a kodeksu karnego), standardowo policja proponuje kierowcy dobrowolne poddanie się karze. Wielu kierujących jest przekonanych, że dobrowolne poddanie się karze jest najkorzystniejszych wyjściem z sytuacji. Czy jednak oby na pewno? W tym […]

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi

Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie alkomatem

W postępowaniu sądowym przeciwko kierowcy, który został zatrzymany za jazdę po alkoholu, często najważniejszym dowodem jest wynik badania alkomatem. Czy nietrzeźwy kierowca może podważyć ten dowód i uniknąć odpowiedzialności? Wszelkie nieprawidłowości przy przeprowadzaniu badania mogą być podstawą do podważenia wyniku badania. Badanie alkomatem- podstawa prawna Czynności funkcjonariuszy podczas badania trzeźwości […]

Czym jest uznanie ojcostwa?

Czym jest uznanie ojcostwa?

Termin ten jest pojęciem wprowadzonym do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku (sam Kodeks pochodzi z 1964 roku). Wcześniej funkcjonowało pojęcie uznanie dziecka. Poprzez uznanie ojcostwa należy rozumieć formalne potwierdzenie, że ojcem dziecka jest dany mężczyzna. Uznanie ojcostwa ma swoje skutki prawne, są nimi prawo do […]

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jest często konsekwencją wydania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Wpis ten jest przydatny dla kierowców, wobec którym cofnięto już uprawnienia do kierowania pojazdami, jak i tym, którym grozi sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, ponieważ muszą się oni także liczyć z administracyjną decyzją starosty o cofnięciu uprawnień do […]

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów nie jest karą, a środkiem karnym. Sądowy zakaz ten bywa często mylony z decyzją administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Często te dwa rozwiązania prawne są stosowanie łącznie, a jedną z przesłanek do wydania przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień jest właśnie wydanie wcześniej przez sąd […]

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Czym jest utrudnianie kontaktu z dzieckiem? Utrudnianiem kontaktu z dzieckiem nazywamy sytuację, w której rodzic (opiekun prawny, dziadek), który ma prawnie zagwarantowany kontakt z dzieckiem, nie ma możliwości utrzymywania więzi z dzieckiem. Utrudnianie kontaktu może przybierać różne formy. Pamiętać należy, że utrzymywanie kontaktu jest prawem rodzica, nie przywilejem. Kontakt z […]

Czym jest Prokura? 9

Czym jest Prokura?

Czym jest Prokura? W naszym życiu codziennym, bez znaczenia czy pracujemy w administracji biurowej, czy też nie na pewno spotkaliśmy się z pełnomocnictwem np. udzielonym nam, bądź pracownikowi firmy upoważnionym pełnomocnictwem do wykonywania określonych czynności w imieniu zarządu. Pełnomocnictwo może być zwykłe lub szczegółowe. Specyficznym rodzajem pełnomocnictwa jest Prokura. Jest […]

Z jakim Postępowanie cywilne masz do czynienia? 10

Z jakim Postępowanie cywilne masz do czynienia?

Postępowanie cywilne zgodnie z art. 1 KPC  normuje postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego  oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,  oraz innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych.  Artykuł  1 KPC Postępowanie procesowe i […]

WYNAJMUJĄCY A NAJEMCA KTO NAPRAWIA! CZĘŚĆ 1 11

WYNAJMUJĄCY A NAJEMCA KTO NAPRAWIA! CZĘŚĆ 1

WYNAJMUJĄCY A NAJEMCA KTO NAPRAWIA! CZĘŚĆ 1 Kolejny artykuł z serii inspiracji z mediów społecznościowych. W różnych grupach porad prawnych można zauważyć często występującą tendencję do umieszczania pytań z serii kto naprawia najemca czy właściciel. Postaram się wam przybliżyć ten temat. Na samym początku zacznę od dwóch terminów a mianowicie: […]