Przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie

Przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie

Czy przebywanie w samochodzie za kierownicą przy wyłączonym silniku jest karalne?

Przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie. Hasło jazda po alkoholu kojarzy się dla każdego kierowcy z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu. Oczywiście poprawne jest sformułowanie, że sam fakt prowadzenia pojazdu jest jedną z przesłanek czynu z artykułu 178a Kodeksu karnego – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Stąd też poważny problem pojawia się w sytuacji gdy zostaliśmy zatrzymani za jazdę po alkoholu podczas przebywania w samochodzie po spożyciu alkoholu. Artykuł 178a Kodeksu karnego jasno wskazuje, że grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 podlega osoba, która dopuściła się prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Zatem zadajemy sobie pytanie: Czy ponoszę odpowiedzialność za przebywanie w samochodzie po spożyciu alkoholu? Często jako osoby, bez specjalistycznej wiedzy w dziedzinie prawa karnego pozostajemy bezradni i decydujemy się na przyznanie się do winy. Co nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, szczególnie wtedy gdy nie mamy wiedzy na temat tego czy ponosimy odpowiedzialność za popełniony czyn, a jedynie z obawy przed konsekwencjami zmusiły nas do podjęcia takiej decyzji. Jednakże trzeba pamiętać, że dla każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja przyznaje prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania karnego.

Jazda po alkoholu a przebywanie w samochodzie po spożyciu.

Kara za przebywanie w samochodzie po pijanemu. To czy zostaniemy ukarani za jazdę po alkoholu przebywając w samochodzie po spożyciu zależy od kilku składowych. W pierwszej kolejności powinniśmy zrozumieć znaczenie art 178a Kodeksu Karnego, którego paragraf pierwszy brzmi:

,,Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 Aby Organ ścigania mógł postawić dla kierowcy zarzuty z art 178a muszą wystąpić przesłanki takie jak zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekraczająca 0,25 mg, w zależności w jaki sposób zostanie przeprowadzone badanie trzeźwości. Równocześnie kierowca musi prowadzić pojazd mechaniczny. I tutaj pojawiają się największe problemy interpretacyjne gdyż ważne jest co oznacza prowadzenie pojazdu mechanicznego.

W pierwszej kolejności powinniśmy ustalić co według interpretacji Sądów oznacza prowadzenie pojazdu mechanicznego, gdyż to właśnie orzecznictwo pozwoli nam ustalić czy prowadzeniem jest już samo trzymanie za kierownicę czy też jest to za mało aby uznać takie zachowanie za czynność prowadzenia. Błędem jest sugerowanie się opiniami na forach internetowych lub wyszukaniami w google, gdyż nie zawsze znajdziemy tam prawdziwe informacje.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie

Zgodnie z orzecznictwem Sądów pojazd mechaniczny w ruchu lądowym to każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczonym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower oraz pojazd szynowy (wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa drogowe; uchwała SN z 28.02.1975 r., V KZP 2/74, OSNKW 1975/3–4, poz. 33; także wyrok SN z 25.10.2007 r., III KK 270/07, Prok. i Pr.-wkł. 2008/5, poz. 2)

Natomiast w doktrynie ukształtował się pogląd iż ,,prowadzenie pojazdu mechanicznego oznacza zgodne z jego konstrukcją wprawienie go w ruch, kierowanie nim, nadawanie prędkości i hamowanie” – Mozgawa Marek (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, stan prawny na dzień 31 maja 2019 r.

Oznacza to, że aby mówić o prowadzeniu pojazdu muszą zostać spełnione wyżej wskazane przez Sąd wytyczne. W praktyce bardzo często dochodzi do przypadków zatrzymania kierowców pod wpływem alkoholu w sytuacji, gdy tylko w nim siedzą. Oczywiście sytuacja diametralnie się zmienia, gdy istnieją dowody na to, że kierowca prowadził samochód po alkoholu, gdyż takie zachowanie jest karalne, zarówno na gruncie Kodeksu karnego jak i Kodeksu Wykroczeń.

 

Kiedy mogę być ukarany za jazdę po alkoholu pomimo wyłączonego silnika samochodu?

To, że silnik jest wyłączony nie oznacza, że nie poniesiemy odpowiedzialności za jazdę po alkoholu.  Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 maja 2018 roku stwierdził iż Wyłączony silnik nie pozbawia auta cech pojazdu mechanicznego. Aby zobrazować dokładnie w jakich przypadkach pojawia się problem warto przytoczyć stan faktyczny w sprawie o sygnaturze V KK 156/18 w której Sąd Najwyższy 22 maja 2019 roku wydał postanowienie. Sprawa dotyczy kierowcy w stanie nietrzeźwości, który siedział za kierownicą samochodu z wyłączonym silnikiem, który w ruch wprowadziła siła ludzka poprzez pchanie samochodu przez dwóch mężczyzn. W związku z tym jak stwierdził Sąd Najwyższy osoba siedząca w samochodzie za kierownicą może w określony sposób manewrować, aby podążać w wyznaczonym kierunku. Może też hamować, kontrolując prędkość wprawionego w ruch pojazdu, nadto zapobiegając ewentualnemu zderzeniu się z innym pojazdem uczestniczącym w ruchu (np. użycie ręcznego hamulca). Co także istotne, aby doszło do wprawienia w ruch pojazdu niezbędnym jest przecież zwolnienie hamulca ręcznego i odpowiedniego ustawienia dźwigni zmiany biegów. Elementem obligatoryjnym nie jest włączony silnik. Tak jak w powyższym przypadku wprawianie w ruch może odbywać się poprzez siłę ludzką jak pchanie auta, może również zdarzyć się tak, że będziemy holowaniu i zostaniemy wprawieni w ruch za pomocą innego samochodu. Nie zmienia to faktu, że jesteśmy w ruchu i zasiadając w takich sytuacjach za kierownicą możemy prowadzić pojazd. Gdy w takich sytuacjach zostaniemy zatrzymani pod wpływem alkoholu, organy ścigania zarzucą nam prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości i będzie to uzasadnione. Natomiast samo przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie, mamy wyłączony silnik i nie kierujemy nie jest karalna. Pomimo iż nie jest to karalne jest to nadal ryzykowne, gdyż istnieje obawa, że pod wpływem alkoholu uruchomimy samochód i zaczniemy się nim poruszać, co zarówno jest niebezpieczne dla naszego i innych bezpieczeństwa i naraża nas na poniesienie odpowiedzialności karnej.

 

Mam nadzieję, że ten artykuł przestrzeże Was przed pozostawaniem w błędzie jakim jest stwierdzenie iż kierowca siedzący za kierownicą samochodu z wyłączonym silnikiem nie ponosi odpowiedzialność za jazdę po alkoholu. Samo przebywanie pod wpływem alkoholu w samochodzie nie jest karalne, ale życie nie jest czarno białe. W niektórych przypadkach z życia wziętych wystarczy sam fakt, iż samochód był popychany przez siłę ludzką, co wprawiło go w ruch aby odpowiadać za złamanie przepisów prawa.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button