Prawo rodzinne

12 postów

Alimenty na żonę

Alimenty na żonę

Można wyróżnić wiele źródeł obowiązku alimentacyjnego. W katalogu tym znajdziemy m.in. „obowiązek alimentacyjny” między małżonkami, a także obowiązek alimentacyjny między małżonkami po ustaniu małżeństwa i w czasie separacji orzeczonej przez sąd. Alimenty na żonę w trakcie trwania małżeństwa Niektórzy twierdzą, że nie można wprost świadczenia takiego nazwać alimentami, a jedynie […]

Ugoda majątkowa po rozwodzie  

Ugoda majątkowa po rozwodzie  

Czym jest ugoda majątkowa po rozwodzie ?. Rozwód to niewątpliwe sytuacja, która każdej ze stron dostarcza wielu nerwów, czasem problemów. Jedną z bardziej skomplikowanych formalności okazuje się wówczas podział wspólnego majątku. Czy można jednak uregulować tę kwestię bez ingerencji sądu i zaoszczędzić tym samym wielu niepotrzebnych emocji? Wspólność majątkowa W […]

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie wbrew pozorom to nie tylko znęcanie się fizyczne nad bliską osobą. Zjawisko to może przybrać różne formy. Większość ofiar przemocy domowej stanowią kobiety (nie oznacza to jednak, iż ofiarami tego zjawiska nie mogą być dzieci, czy mężczyźni). Czym jest przemoc w rodzinie? Zgodnie z art. 2 ust. […]

Alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego

Jak alimenty dla matki dziecka pozamałżeńskiego?. Niekiedy zdarza się, iż matka dziecka pozamałżeńskiego w okresie ciąży i porodu pozostaje sama bez wsparcia swojego partnera (ojca dziecka). Czy w takiej sytuacji kobiecie przysługują jakieś prawa w zakresie dochodzenia roszczeń od ojca dziecka? W tym przypadku należy udzielić odpowiedzi twierdzącej.  Alimenty dla […]

Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy. Każdorazowo, a więc nawet wówczas, jeżeli nie doszło do złożenia wniosku w tym zakresie – sąd w wyroku orzekającym rozwód musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym, małoletnim dzieckiem stron. Jakie rozstrzygnięcia może wydać? Otóż sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub też powierzyć ją jednemu […]

Jak wygląda sprawa rozwodowa

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Gdzie złożyć pozew o rozwód? Jak wygląda sprawa rozwodowa?. W przypadku chęci uzyskania rozwodu, pierwszym krokiem powinno być złożenie do sądu pozwu rozwodowego przeciwko małżonkowi. Z pozwem takim może wystąpić każdy małżonek (nie może tego zrobić żadna osoba trzecia). Należy go skierować do sądu okręgowego (najczęściej to sąd, w którego […]

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Czym jest majątek wspólny? Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Jak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO), w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z kolei, […]

opieka naprzemienna

Czym jest opieka naprzemienna

Czym jest opieka naprzemienna. System pieczy naprzemiennej jest popularny w rozwiniętych krajach europejskich, gdzie rodzice są w stanie kupić przy rozwodzie i dzieleniu opieki nad dzieckiem oddzielną nieruchomość, by w jednym miejscu na zmianę pełnić opiekę nad dzieckiem. W Polsce piecza naprzemienna jest mało popularna, nie jest nawet wprost regulowana […]

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu. Orzeczenie rozwodowe dla wielu osób jest początkiem ich nowego życia. Rozwód kończy dotychczasowe małżeństwo, ale sąd wydając orzeczenie rozwodu, może ustanowić nowe relacje między byłymi małżonkami. W orzeczeniu rozwodowym zawarte mogą być też kwestie wspólnego majątku, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego. Czasami wyrok sądowy zawiera uregulowanie […]

Dowody w postępowaniu alimentacyjnym

Dowody w postępowaniu alimentacyjnym

Alimenty to obowiązkowe, regularne świadczenie od osób fizycznych na rzecz osób fizycznych. Obowiązek alimentacyjny wynikać może z więzów pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Prawo określa kto i komu, i w jakich okolicznościach zobowiązany jest do płacenia alimentów.   Jaki sąd rozpatruje postępowania alimentacyjne? Postępowanie alimentacyjne jest typem postępowania cywilnego, toczy się […]

Czym jest uznanie ojcostwa?

Czym jest uznanie ojcostwa?

Termin ten jest pojęciem wprowadzonym do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku (sam Kodeks pochodzi z 1964 roku). Wcześniej funkcjonowało pojęcie uznanie dziecka. Poprzez uznanie ojcostwa należy rozumieć formalne potwierdzenie, że ojcem dziecka jest dany mężczyzna. Uznanie ojcostwa ma swoje skutki prawne, są nimi prawo do […]

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Czym jest utrudnianie kontaktu z dzieckiem? Utrudnianiem kontaktu z dzieckiem nazywamy sytuację, w której rodzic (opiekun prawny, dziadek), który ma prawnie zagwarantowany kontakt z dzieckiem, nie ma możliwości utrzymywania więzi z dzieckiem. Utrudnianie kontaktu może przybierać różne formy. Pamiętać należy, że utrzymywanie kontaktu jest prawem rodzica, nie przywilejem. Kontakt z […]