Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Czym jest utrudnianie kontaktu z dzieckiem?

Utrudnianiem kontaktu z dzieckiem nazywamy sytuację, w której rodzic (opiekun prawny, dziadek), który ma prawnie zagwarantowany kontakt z dzieckiem, nie ma możliwości utrzymywania więzi z dzieckiem. Utrudnianie kontaktu może przybierać różne formy.

Pamiętać należy, że utrzymywanie kontaktu jest prawem rodzica, nie przywilejem. Kontakt z dzieckiem jest  prawnie zagwarantowany rodzicom, ale też dziadkom.

Jak wyegzekwować kontakt z dzieckiem?

Przede wszystkim warto sprawy kontaktu z dzieckiem uregulować sądownie. Jeśli nawet małżonkowie (rodzice dziecka) zachowują poprawne relacje i kwestie kontaktu z dzieckiem na dany moment,  nie są zagrożone, warto wypracowane ustalenia między rodzicami potwierdzić postanowieniem sądowym. W przypadku konfliktu między rodzicami tym bardziej należy zadbać o sądowe rozwiązanie sprawy.  W przypadku, gdy sąd w orzeczeniu określił formę kontaktu z dzieckiem, rodzic ma prawo żądać przestrzegania postanowień sądowych. Jeśli rodzic nie wypełnia treści postanowienia sądowego, drugi rodzic ma możliwość żądania kary finansowej. Kara finansowa nakładana jest na rodzica niewypełniającego postanowienia, a trafia do rodzica, któremu utrudniony jest kontakt z dzieckiem (wcześniej kara finansowa trafiała do Skarbu Państwa). Takie rozwiązanie prawne ma zmusić rodzica do przestrzegania postanowienia sądowego.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Co zrobić, gdy masz utrudniony kontakt z dzieckiem? Krok po kroku

Jeśli nie masz prawnie uregulowanego kontaktu z dzieckiem (nie było rozprawy sądowej ani sąd nie potwierdził wcześniejszych ustaleń między rodzicami) to przede wszystkim zadbaj o wydanie orzeczenia sądowego.

Jeśli w Twojej sprawie wydano postanowienie sądowe i nadal masz utrudniony kontakt z dzieckiem to dalsza część będzie dotyczyć tego zagadnienia. Pierwszym etapem do wyegzekwowania kontaktu z dzieckiem jest złożenie do sądu wniosku o zagrożenie nakazem wypłaty. Składany wniosek ma zawierać opisy sytuacji, które noszą znamiona utrudniania kontaktu z dzieckiem. Opisać należy sytuacje, które były naruszeniem postanowienia sądowego. jeśli potrzebujesz pomocy zapraszamy do kontaktu adwokat kontakty z dzieckiem.

Jak udowodnić utrudnianie kontaktu z dzieckiem?

W zależności od sytuacji dowodem dołączonym do wniosku mogą być zdjęcia, relacje świadków, notatki policyjne, zaświadczenia lekarskie. Utrudnianie kontaktu z dzieckiem może przybierać różne formy: zabranianie wyjścia z rodzicem pod pretekstem choroby dziecka, nastawianie dziecka przeciwko rodzicowi, zakazywanie wspólnego spędzania czasu.

Jakie kary za utrudnianie kontaktu z dzieckiem?

Sąd przychylając się do wniosku, wydaje postanowienie o zagrożeniu nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniędzy (jest to forma sądowego ostrzeżenia). Sąd nakazuje zapłatę za każdy przypadek utrudnienia kontaktu z dzieckiem. Kara finansowa uzależniona jest od sytuacji majątkowej rodzica zobowiązanego do płacenia kary. Przepisy nie regulują kwestii minimalnej ani maksymalnej kwoty. Rodzic zobowiązany do płacenia kary może być także zobowiązany do ponoszenia innych kosztów wynikających z utrudniania kontaktu z dzieckiem (np. zwrot kosztów dojazdu rodzica do dziecka, zwrot kosztów zaplanowanych zajęć z dzieckiem).

Skontaktuj się z Nami, jeśli Twoje relacje z dzieckiem są zagrożone. Zerwaną więź bardzo trudno odbudować.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button