Ugoda majątkowa po rozwodzie  

Ugoda majątkowa po rozwodzie  

Czym jest ugoda majątkowa po rozwodzie ?. Rozwód to niewątpliwe sytuacja, która każdej ze stron dostarcza wielu nerwów, czasem problemów. Jedną z bardziej skomplikowanych formalności okazuje się wówczas podział wspólnego majątku. Czy można jednak uregulować tę kwestię bez ingerencji sądu i zaoszczędzić tym samym wielu niepotrzebnych emocji?

Wspólność majątkowa

W momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). W jej zakres wchodzą przedmioty majątkowe, które zostały nabyte podczas jej trwania – przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością majątkową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. A więc charakterystyczną cechą tego ustroju jest istnienie trzech mas majątkowych (majątków osobistych małżonków oraz majątku wspólnego).

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Do takiego majątku należy zaliczyć przede wszystkim pobrane wynagrodzenia za pracę każdego z małżonków (ale także dochody z innej działalności zarobkowej), dochody z majątku wspólnego, jak i majątku osobistego każdego z małżonków, oraz środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Więcej na ten temat przeczytasz w wpisie Czym jest majątek wspólny?

Rozwód a podział majątku

Podziału majątku wspólnego małżonków może mieć miejsce jedynie w określonych przypadkach. Musi dojść wówczas do ustania wspólności majątkowej – co ma miejsce w przypadku m.in. rozwodu. Podział majątku wspólnego może być wówczas dokonany w dwojaki sposób – na mocy orzeczenia sądu (na żądanie któregokolwiek z małżonków; dokonuje się go w postępowaniu nieprocesowym, właściwy jest sąd rejonowy miejsca położenia majątku wspólnego) lub też na mocy umowy między małżonkami. Więcej na ten temat dowiesz się na stronie Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Ugoda majątkowa po rozwodzie.

Ugoda majątkowa po rozwodzie – brzmi jak abstrakcja? Niekoniecznie, bowiem wbrew pozorom jest to często praktykowany wariant. Głównie ze względu na swoje zalety – jest to szybsze i tańsze rozwiązanie (unikamy kosztów sądowych, kosztów powołania rzeczoznawcy etc.). Ponadto, pozwala uniknąć wizyt w sądzie i związanych z tym emocji. Dlatego, jeżeli ktoś uważa, iż w jego konkretnym przypadku opcja taka nie wchodzi w grę (np. ze względu na opór byłego małżonka) – powinien jeszcze raz przemyśleć sprawę w zakresie tego, jak właściwie to „rozegrać”. Jeżeli były małżonek jest niechętny do zawarcia takiej ugody – warto przedstawić mu korzyści płynące z takiego rozwiązania, a jeżeli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów – można wysłać mu wezwanie do ugodowego podziału majątku wspólnego (jeszcze lepiej, gdy wezwanie takie będzie podpisane przez adwokata). Co ważne umowa dotycząca podziału majątku wspólnego po rozwodzie może być w zasadzie zawarta w dowolnej formie (może dotyczyć całego majątku lub jego części – strony same wypracowują zasady, na ja jakich dokonają podziału). Jednak w sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość – wówczas umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (jeżeli zaś w skład takiego majątku wchodzi przedsiębiorstwo – umowa powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi).

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button