Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Czym jest majątek wspólny?

Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Jak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO), w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z kolei, przedmioty majątkowe, które nie są objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Jak wynika z art. 31 § 2 KRO, do majątku wspólnego zalicza się przede wszystkim:

  • pobrane wynagrodzenia za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego oraz majątku osobistego każdego z małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego – co warto wiedzieć?

Żaden z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej nie może żądać podziału majątku wspólnego – możliwość taka powstaje dopiero z chwilą ustania owej wspólności majątkowej, czyli m.in. w wypadku rozwodu (istnieje oczywiście możliwość sporządzenia tzw. intercyzy, która już w trakcie trwania małżeństwa prowadzi do zniesienia wspólności majątkowej). Można mówić o dwóch trybach, w jakich może zostać dokonany podział majątku wspólnego po rozwodzie – sądowym i umownym.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Podział majątku w sądzie

Sądowy podział majątku może dotyczyć całości majątku lub jego części (w wypadku zaistnienia ważnych powodów). Podziału takiego dokonuje się w postępowaniu nieprocesowym (w sądzie rejonowym właściwym według miejsca położenia wspólnego majątku, czyli najczęściej miejsca wspólnego zamieszania małżonków). Pierwszym krokiem, jaki należy poczynić w tym wypadku jest wniesienie wniosku o podział majątku wspólnego do właściwego sądu. W postępowaniu takim sąd samodzielnie ustala skład majątku wspólnego, który podlega podziałowi (określa też np. to, czy majątek zostanie podzielony na dwie równie części, czy też będzie zastosowane inne rozwiązanie). Warto jednak podkreślić, iż wariant taki niesie za sobą nie tylko dodatkowe koszty (sądowe), ale jest również rozłożony w czasie. Właśnie dlatego, przed skierowaniem takiej  sprawy do sądu, warto jest wysłać małżonkowi wezwanie do ugodowego podziału majątku wspólnego.

Umowny podział majątku

Jest to nic innego, jak ugoda zawarta z byłym małżonkiem (w formie umowy, której układ powinien spełniać określone wymogi formalne, np., jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi określona nieruchomość, preferowana jest umowa w formie aktu notarialnego). Umowa taka może obejmować zarówno cały majątek, jak i jego część. Rozwiązanie takie ma niewątpliwie wiele zalet – pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale i pieniądze (eliminacja kosztów sądowych). Pierwszym krokiem w wypadku takiego rozwiązania powinna być rozmowa ze współmałżonkiem i wysłanie mu wezwania do podziału majątku wspólnego. Oczywiście wskazane jest skorzystanie z pomocy specjalisty – profesjonalnie sporządzone pismo może znacznie przyspieszyć zawarcie ugody i wpłynąć na współmałżonka „mobilizująco”. Zachęcamy do skorzystania z pomocy adwokata który na co dzień zajmuje się tego typu sprawami – adwokat podział majątku.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button