Jak wygląda sprawa rozwodowa

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jak wygląda sprawa rozwodowa?. W przypadku chęci uzyskania rozwodu, pierwszym krokiem powinno być złożenie do sądu pozwu rozwodowego przeciwko małżonkowi. Z pozwem takim może wystąpić każdy małżonek (nie może tego zrobić żadna osoba trzecia). Należy go skierować do sądu okręgowego (najczęściej to sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jeden z nich nadal ma tam miejsce zamieszkania lub pobytu). Złożenie pozwu wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Opłata taka wynosi 600 zł – można ją wnieść np. na konto właściwego sądu bądź też w znakach opłaty sądowej – w tym wypadku polega to na naklejeniu na pismo pozwu uprzednio zakupionych (np. w kasie sądu) znaków sądowych o właściwych nominałach. Warto zaznaczyć, iż w określonych okolicznościach można wnieść o zwolnienie z tej opłaty. Ewentualne dodatkowe opłaty dotyczą np. podziału majątku.

Kto może być obecny na rozprawie?

W myśl Kodeksu postępowania cywilnego, rozprawy rozwodowe odbywają się przy drzwiach zamkniętych, bez udziału publiczności (chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności). Na sali, w której odbywa się takie posiedzenie, mogą więc być obecni:

  • małżonkowie,
  • ich pełnomocnicy,
  • wezwani świadkowie,
  • tzw. mężowie zaufania, maksymalnie dwóch dla każdej ze stron; osoby takie (bliscy stron) są jednak tylko biernymi obserwatorami, nie mają prawa głosu.

Jak wygląda sprawa rozwodowa? Przebieg rozprawy rozwodowej

W sytuacji, gdy małżonkowie zgadzają się w kwestii chęci rozwiązania małżeństwa (ponadto, gdy nie wnoszą o orzekanie o winie w zakresie rozkładu pożycia małżeńskiego i nie mają wspólnych małoletnich dzieci) – postępowanie rozwodowe może ograniczyć się do jednej lub dwóch rozpraw. Jeżeli jednak istnieje konieczność orzekania np. o władzy rodzicielskiej, czy alimentach – niezbędne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego także w zakresie tychże kwestii.

Pierwsza rozprawa zaczyna się od zadania małżonkom kilku pytań (np. od kiedy nie prowadzą razem gospodarstwa domowego; kluczowe jest także pytanie o to, czy widzą oni szansę na uratowanie małżeństwa; jeżeli takie szanse istnieją, sąd może skierować małżonków na postępowanie mediacyjne).

Następny etap stanowi przesłuchanie świadków (najpierw strony powodowej, następnie pozwanej; co ważne – małżonkowie mogą zadawać im pytania). Kolejny krok dotyczy już przesłuchania samych stron (najpierw powoda, później pozwanego). Jest to czas, w którym małżonkowie mogą odnieść się do przebiegu rozprawy, zeznań świadków, czy przedstawić swój punkt widzenia.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Wyrok w sprawie o rozwód

Rozstrzygnięcie w zakresie rozwodu zapada w formie wyroku (dotyczy on przede wszystkim rozwiązania małżeństwa; jednak orzeczenie sądu reguluje również inne kwestie; sąd jest obowiązany orzec w kwestii winy jednego bądź obojga małżonków, chyba że obie strony wnosiły o to, by o takiej winie nie orzekać). Ponadto, od orzeczenia sądu zależą też inne sprawy, odnoszące się zarówno do samych małżonków, jak i ich dzieci (np. orzeczenie o władzy rodzicielskiej). Co ważne, istnieje możliwość wniesienia apelacji od takiego wyroku.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button