Czym jest uznanie ojcostwa?

Czym jest uznanie ojcostwa?

Termin ten jest pojęciem wprowadzonym do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku (sam Kodeks pochodzi z 1964 roku). Wcześniej funkcjonowało pojęcie uznanie dziecka. Poprzez uznanie ojcostwa należy rozumieć formalne potwierdzenie, że ojcem dziecka jest dany mężczyzna. Uznanie ojcostwa ma swoje skutki prawne, są nimi prawo do dziedziczenia, alimentacja, władza rodzicielska.

Uznanie dziecka w związku małżeńskim a uznanie dziecka w związku nieformalnym

W przypadku dziecka urodzonego w związku małżeńskim stosuje się zasadę domniemania, oznacza to, że  domniemywa się, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie to funkcjonuje również, gdy narodziny miały miejsce przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Uznanie ojcostwa następuje przy rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego poprzez podanie danych ojca dziecka a męża matki (obecność matki dziecka przy rejestracji dziecka ze związku małżeńskiego nie jest nawet wymagana).

Uznanie dziecka ze związku nieformalnego też może mieć miejsce przy rejestracji dziecka, z tym że wymagana jest wtedy obecność matki dziecka, która potwierdzi ojcostwo mężczyzny. Uznanie może też nastąpić przed urzędnikiem USC. Nie można uznać ojcostwa w przypadku gdy przed sądem toczy się postępowanie o ustalenie ojcostwa.

Uznanie ojcostwa dziecka nienarodzonego- w jakich sytuacjach?

Ponownie należy rozróżnić dzieci pochodzące ze związków małżeńskich od dzieci pochodzących ze związków nieformalnych. Uznanie ojcostwa dziecka nienarodzonego w przypadku gdy rodzice nie są w związku małżeńskim, ma sens i praktyczne wytłumaczenie. Należy to zrobić trochę na tzw. wszelki wypadek. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy stan zdrowia matki na skutek komplikacji porodowych się pogorszył, a ojciec dziecka powinien podjąć decyzję dotyczącą dziecka (np. wyrażenie zgody na szczepienie dziecka, na dodatkowe badania). Bez wcześniejszego uznania dziecka nienarodzonego mężczyzna w szpitalu jest traktowany jak osoba obca, bez obecności matki mężczyzna też nie zarejestruje dziecka. W razie śmierci matki dziecka dziecko trafi do placówki opiekuńczej, a nie do ojca. Ojciec dziecka będzie musiał wnieść sprawę do sądu o ustalenie ojcostwa.

W przypadku dziecka nienarodzonego, ale pochodzącego ze związku małżeńskiego uznanie ojcostwa nie ma sensu, ponieważ stosowana jest zasada domniemania ojcostwa (ojcostwu dziecka ze związku małżeńskiego można zaprzeczyć).

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Kiedy nie można uznać ojcostwa?

Przeszkodami w uznaniu ojcostwa może być wiek ojca (musi mieć ukończone 18 lat, ale jeśli ma ukończone 16, to możliwe jest uznanie ojcostwa przed sądem opiekuńczym), ubezwłasnowolnienie ojca dziecka, tocząca się sprawa przed sądem o uznanie ojcostwa.

W jakim urzędzie można uznać ojcostwo dziecka ze związku nieformalnego?

-przed kierownikiem USC właściwym dla miejsca zamieszkania matki,

-przed kierownikiem USC właściwym ze względu na miejsce urodzenie dziecka,

-istnienie możliwość uznania ojcostwa przed innymi niż wyżej wskazane urzędami cywilnymi, ale wymaga to dodatkowych formalności.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button