Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy

Rodzicielski plan wychowawczy. Każdorazowo, a więc nawet wówczas, jeżeli nie doszło do złożenia wniosku w tym zakresie – sąd w wyroku orzekającym rozwód musi rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnym, małoletnim dzieckiem stron. Jakie rozstrzygnięcia może wydać? Otóż sąd może powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom lub też powierzyć ją jednemu z nich (wówczas dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej lub pozbawienia takiej władzy drugiego z rodziców).

Rodzicielski plan wychowawczy – porozumienie

Warto jednak zaznaczyć, iż z art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO) wynika, że strony podczas rozwodu mogą „dogadać się”, tzn. wypracować wspólne porozumienie dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem i utrzymywania z nim kontaktu. Porozumienie to określa się właśnie mianem planu wychowawczego.

(art. 58 § 1 KRO: „W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka (…))”.

Rodzicielski plan wychowawczy – kiedy i po co?

Sporządzenie takiego planu ma bez wątpienia wiele zalet – wiąże się bowiem z łagodniejszym i bardziej pokojowym rozstrzygnięciem kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej. Niewątpliwie rozwiązanie takie ogranicza odczuwany przez strony (ale przede wszystkim także przez ich dzieci) stres. Ponadto, wypracowany w sposób kompromisowy plan wychowawczy przyspiesza także postępowanie rozwodowe. Nikomu chyba nie powinno zależeć na jego przedłużaniu. Plan wychowawczy jest to więc po prostu dokument, który reguluje ustalenia stron w zakresie kluczowych kwestii dotyczących władzy rodzicielskiej, wychowania, opieki czy utrzymania wspólnych małoletnich dzieci (plan ten formą przypomina zwykłą umowę, która musi być podpisana przez  obie strony). Kiedy warto przygotować taki plan? Rozwiązanie to może okazać się przydatne, wówczas, gdy rozwodzące się strony przewidują, iż w przyszłości mogą wystąpić określone spory w zakresie np. tego, kto i kiedy będzie spędzać czas z dzieckiem.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Rodzicielski plan wychowawczy – co zawiera?

Otóż – nie istnieją przepisy, które wskazywałyby wytyczne dotyczące sposobu sporządzenia takiego planu. Oznacza to, iż nie ma żadnego formalnego wzoru owego porozumienia. Najczęściej jednak w planie takim wyodrębnia się kilka części dotyczących dziecka – takich jak np. opieka, kontakty, edukacja, zdrowie, finanse (np. kwestie utrzymania oraz alimentów). Materie te powinny być opisane jak najbardziej precyzyjnie – tak, by w przyszłości nie powstawały nieporozumienia w tym zakresie (np. w jakie konkretne dni i godziny drugi z rodziców będzie widywał się z dzieckiem, na jakich konkretnie zasadach rodzice będą decydować o wyborze szkoły, zajęć pozalekcyjnych, korepetycji itd.). Co ważne – porozumienie takie musi być przede wszystkim zgodne z dobrem dziecka!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwość  bądź pytań dotyczących planu wychowawczego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button