Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii

Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii

Czy jest możliwe zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii? Sytuacja, w której kierowcy zostaje zatrzymane prawo jazdy przysparza mu niewątpliwie wielu problemów. Komplikuje się ona jeszcze bardziej, jeżeli zdarzenie takie dotyczy kierowców zawodowych (bardzo często osoby takie nie wiedzą początkowo, czy stracą uprawnienia do kierowania wszystkimi pojazdami czy też tylko określonej kategorii).  Utrata prawa jazdy lub czasowe jego zatrzymanie może mieć wiele przyczyn – np. „brawurowa” jazda, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, czy przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów karnych.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

W myśl art. 42 § 2 Kodeksu karnego – w odniesieniu do sprawcy, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego sąd orzeka (obligatoryjnie) na okres nie krótszy niż 3 lata zakaz prowadzenia pojazdów. Orzekając taki zakaz sąd musi wskazać również, jakich pojazdów będzie on dotyczył. Tutaj można mówić o dwóch wariantach – zakaz może obejmować bowiem wszelkie pojazdy lub pojazdy określonego rodzaju np. samochody osobowe czy ciężarowe.

Zatrzymanie prawa jazdy jednej kategorii

Sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów bierze pod uwagę rozmaite okoliczności – np. uprzednią karalność sprawcy za wykroczenia drogowe, zawartość alkoholu we krwi sprawcy (w momencie popełnienia przestępstwa) czy to, na jakiej drodze doszło do takiego zdarzenia. Nie bez znaczenia będzie także to, w jakim stopniu konkretny sprawca „potrzebuje” zachowania prawa do kierowania pojazdami poszczególnych kategorii (np. sprawca w momencie popełnienia omawianego przestępstwa prowadził samochód osobowy, zaś z zawodu jest kierowcą ciężarówki; wówczas osoba taka powinna starać się przekonać sąd, co do tego, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów obejmujących również ciężarówki będzie dla niej niezwykle dolegliwe – wpłynie na utratę pracy, a co za tym idzie – pogorszenie sytuacji materialnej całej jego rodziny). Otóż, jeżeli w wyroku sądu nie jest wskazana dana kategoria pojazdu – wówczas zakaz nie będzie takiej kategorii obejmował. Z reguły wygląda to tak – jeżeli dany kierowca posiada prawo jazdy więcej niż jednej kategorii i dojdzie do sytuacji, w której będzie prowadził w stanie nietrzeźwości np. samochód osobowy – wówczas sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów właśnie kategorii B. A więc – bardzo często (jednak nie zawsze) sąd decyduje się na zastosowanie takiego zakazu tylko do jednej kategorii.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Odmowa zwrotu prawa jazdy

Niekiedy jednak nie jest to takie oczywiste. Otóż, jeżeli sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów określonej kategorii, następnie odpis takiego orzeczenia trafia do określonego organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego – właściwego ze względu na miejsce zamieszkania skazanego. Jak pokazuje praktyka owe organy bardzo często odmawiają zwrotu prawa jazdy w zakresie kategorii, wobec której sąd nie orzekł zakazu. Swoje postępowanie argumentują odwoływaniem się do art. 12.1 Ustawy o kierujących pojazdami: „Prawo jazdy nie może być wydane osobie: 2) w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu; 3) w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub zatrzymaniu prawa jazdy – w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji. Jednak jak podkreśla się w orzecznictwie – przywołany przepis dotyczy sytuacji, w której osoba ubiega się o uzyskanie (wydanie) prawa jazdy (nie zaś o zwrot zatrzymanego prawa jazdy). Niezasadność takiego postępowania potwierdzają ponadto np. słowa zawarte w uzasadnieniu wyroku sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt: II SA/Bd 401/14): „(…) organ administracji nie może rozszerzać zakazu orzeczonego przez sąd powszechny na uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie szerszym, niż to orzeczono w prawomocnym wyroku sądu powszechnego. (…) w przypadku (…) orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie określonego rodzaju, organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać (zwrócić) osobie, wobec której orzeczono taki zakaz, prawo jazdy kategorii, której ten zakaz nie obejmuje, jeżeli je ona posiadała (…)”.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button