Adwokat zaprzeczenie ojcostwa

Adwokat zaprzeczenie ojcostwa

Czym jest zaprzeczenie ojcostwa?

Zaprzeczenie ojcostwa jest w dużym stopniu konsekwencją stosowania w polskim prawie domniemania ojcostwa. Przez stosowanie domniemania ojcostwa uznaje się, że ojcem dziecka urodzonego w związku małżeńskim jest mąż matki, a przecież nie zawsze tak jest. Pary małżeńskie mogą mieszkać oddzielnie, być w separacji nieformalnej albo nie utrzymywać kontaktów intymnych, dlatego też sprawy o zaprzeczenie ojcostwa coraz częściej pojawiają się w sądach i dotyczą nie tylko dzieci urodzonych w małżeństwach. Występują pewne różnice w przebiegu postępowania o zaprzeczenie ojcostwa dziecka urodzonego w małżeństwie i związku pozamałżeńskim. Przy składaniu pozwu pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

Jak zaprzeczyć ojcostwu- krok po kroku

Pierwszym krokiem do zaprzeczenia ojcostwa jest złożenie pozwu do sądu rejonowego. W powództwie należy żądać, by sąd uznał, że wpisany w dokumentach mężczyzna nie jest ojcem dziecka, w uzasadnieniu pozwu zaś opisać okoliczności o tym świadczące. Na rozprawie powód poza opisaniem sytuacji faktycznej musi wnieść, by sąd postanowił o przeprowadzeniu badań DNA. W przypadku, gdy badania były przeprowadzone wcześniej, to o uznanie tych badań. Strony muszą zgodnie uznawać wynik badania przeprowadzonego wcześniej, badanie powinno być przeprowadzone w laboratorium z zachowaniem procedur, ale nawet w takiej sytuacji, jeśli jedna ze stron kwestionuje jego wynik, to badanie musi być przeprowadzone ponownie, na zlecenie sądu. Badanie DNA jest uznawane za najważniejszy i zarazem najbardziej obiektywny dowód w sprawie.

Kto może złożyć pozew i jakie terminy obowiązują?

Prawo wniesienia pozwu, a więc i rozpoczęcia postępowania o ustalenie ojcostwa przysługuje:

  • matce dziecka- ma prawo wnieść pozew przed upływem 6 miesięcy od dnia, gdy dziecko się urodziło,
  • mężowi matki- ma prawo wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa najpóźniej po upływie 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę,
  • dziecku- może wnieść powództwo dopiero po osiągnięciu pełnoletniości, ale nie później niż po upływie 3 lat od dnia uzyskania pełnoletności,
  • prokuratorowi – zawsze, ustawodawca nie ogranicza jego uprawnienia w czasie.
Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Kiedy nie można zaprzeczyć ojcostwa?

Nie można zaprzeczyć ojcostwa dziecka już nieżyjącego, dziecka pełnoletniego, dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznego, na który ojciec dziecka wyraził zgodę. Można jednak zaprzeczyć ojcostwa dziecka wcześniej uznanego.

Zaprzeczenie ojcostwa- oferta naszego zespołu adwokatów:

  • konsultacja prawna- wstępne spotkanie z Klientem w celu wyjaśnienia przebiegu postępowania, skutków zaprzeczenia ojcostwa
  • sporządzenie pozwu i innych pism procesowych
  • reprezentowanie Klienta podczas rozprawy przed sądem,
  • bieżące raportowanie o postępach sprawy
  • konsultacje telefoniczne
Call Now Button