Dobrowolne poddanie się karze
Zostałeś zatrzymany za jadę po alkoholu? Chcesz odzyskać prawo jazdy? Nie czekaj podejmij działanie nim będzie za późno.
1
Zadzwoń do nas
2
Opisz swoją sprawę
3
Otrzymasz od Nas wycęnę
4
Nasz Adwokat reprezentuje Twoją sprawę

Dobrowolne poddanie się karze – jazda po alkoholu

Dobrowolne poddanie się karze jest formą konsensualnego trybu zakończenia postępowania. W przypadku kierujących pod wpływem alkoholu takie rozwiązanie jest często proponowane na etapie kontroli drogowej, w przypadku stwierdzenia popełnienia występku.

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze za jazdę po alkoholu?

Oskarżony przyznaje się do winy i zgadza się na zaproponowany (lub wynegocjowany) wymiar kary lub środek karny. Jest to instytucja często stosowana w przypadku, gdy wina nie budzi wątpliwości.

Dobrowolne poddanie się karze- zalety

Przede wszystkim wyrok zapada szybciej, nie ma konieczności przesłuchiwania świadków. Oskarżony unika stresu i czasochłonnych procedur, co za tym idzie, wyrok szybko ulega uprawomocnieniu.

Dobrowolne poddanie się karze- kiedy nie warto skorzystać

Są sytuacje, w których zgoda na omawiane rozwiązanie nie jest korzystna. Organy ścigania czasami wywierają nacisk, przekonując oskarżonego, do przyjęcia propozycji. Zanim podejmiesz decyzję, warto skonsultować się z adwokatem. Pamiętaj, że odmowa dobrowolnego poddania się karze na etapie przesłuchania nie wyklucza możliwości skorzystania z tej instytucji na późniejszym etapie sprawy. Propozycja dobrowolnego poddania się karze zawiera konkretny wymiar kary, należy sprawdzić jaki wymiar kary jest przewidziany za dany czyn, czy prokurator oby na pewno nie proponuje sprawcy najwyższej z możliwych kar. Podejmując decyzję, należy uwzględnić różne okoliczności towarzyszące zdarzeniu (miejsce zdarzenia, poziom alkoholu we krwi), ocenić zagrożenie, jakie stanowił nietrzeźwy kierowca. Jeśli okoliczności przemawiają na korzyść sprawcy, warto przemyśleć inne możliwości, np. warunkowe umorzenie postępowania.

Czy każdy może skorzystać z dobrowolnego poddania się karze?

Kodeks postępowania karnego wyklucza możliwość wnioskowania o to przez sprawcę, któremu grozi kara powyżej 15 lat pozbawienia wolności (art. 387. § 1). Skorzystać można z tego, kiedy wina nie budzi wątpliwości, i kiedy jest zgoda oskarżonego i prokuratora (zgoda pokrzywdzonego nie jest konieczna). Obecność oskarżonego na rozprawie nie jest też konieczna.

Procedura związana z dobrowolnym poddaniem się karze

Przede wszystkim z taką propozycją może wyjść prokurator lub można o to wnioskować samodzielnie. Ostatecznym terminem do złożenia wniosku zakończenie pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej. Oskarżony podczas rozprawy musi przyznać się do winy i wnioskować  o dobrowolne poddanie się karze, proponując wymiar kary. Żeby sąd przychylił się do wniosku, konieczna jest także zgoda prokuratora. Musi zostać wypracowane porozumienie.

Art. 335. § 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności (…).

Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku, sąd poucza także oskarżonego o skutkach prawnych. Za zgodą stron sąd może przeprowadzić tylko częściowe postępowanie dowodowe. Pamiętaj, że nawet po ogłoszeniu wyroku możesz zmienić zdania, dobrowolne poddanie się karze nie wyklucza możliwości apelacji. Apelacja nie może tylko dotyczyć niewspółmiernie wysokiej kary i błędów w ustaleniach faktycznych.

Call Now Button