Adwokat kontakty z dzieckiem

Adwokat ustalenie ojcostwa. Skuteczna Pomoc w ustaleniu ojcostwa.

We wszystkich spornych sytuacjach pomiędzy rodzicami dziecka można wnioskować o sądowe ustalenie ojcostwa. Z roku na rok wzrasta liczba tego typu spraw prowadzonych przez nasz zespół. Znakiem naszych czasów być może jest potrzeba sądowych regulacji różnych sfer życia rodzinnego.

Pomoc prawna ustalenie ojcostwa

  • wstępna konsultacja prawna – spotkanie podczas, którego Klient opowie o swojej sytuacji prawnej, radca prawny udzieli porady, wyjaśni konsekwencje podjętych kroków prawnych
  • sporządzenie pism procesowych (pozew)
  • reprezentowanie przed sądem
  • wspólne ustalenie listy świadków
  • pomoc w kompletowaniu dowodów
  • bieżące raportowanie o toku sprawy

Nasz zespół zaprasza do kontaktu osoby pozwane w sprawach o ustalenie ojcostwa, jak i osoby chcące złożyć pozew w tej sprawie. Usługi z zakresu prawa rodzinnego są świadczone na najwyższym poziomie.

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

W przypadku spraw o ustalenie ojcostwa ważne jest rozróżnienie czy dziecko przyszło na świat w związku małżeńskim, czy poza związkiem małżeńskim. Jest to istotne dla podjęcia właściwych działań.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Ustalenie ojcostwa dziecka, które przyszło na świat w związku małżeńskim, następuje prawie automatycznie. Stosowana jest zasada domniemania: domniemywa się, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki. Domniemanie to funkcjonuje również, gdy narodziny miały miejsce przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa. Domniemania takiego nie stosuje się w przypadku separacji. Jeśli w ten sposób nastąpiło uznanie ojcostwa, to można temu zaprzeczyć.

Ustalenie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego jest bardziej skomplikowane: mężczyzna musi złożyć oświadczenie, w którym stwierdza, że dziecko pochodzi od niego. Oświadczenie takie może być złożone w urzędzie stanu cywilnego lub przed sądem opiekuńczym. Takie uznanie musi być potwierdzone przez matkę dziecka. Także w przypadku dziecka pozamałżeńskiego stosuje się pewne domniemanie: za domniemanego ojca uznaje się tego mężczyznę, który współżył z matką dziecka na 181-300 dni przed narodzeniem pod warunkiem, że nie współżyła w tym czasie z innymi mężczyznami. Warto wiedzieć czym jest uznanie ojcostwa.

Lista miast gdzie przyjmują nasi specjaliści.

# Warszawa – Adwokat ustalenie ojcostwa

Call Now Button