Adwokat kontakty z dzieckiem

Adwokat  Kontakty z dzieckiem

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem to zarówno prawo, jak i obowiązek rodziców. Często strony będące ze sobą w konflikcie nie potrafią ustalić polubownie kontaktów z dzieckiem. Częstym problemem jest ustalenie, z kim dziecko spędzi święta lub wakacje. Często w przypadku konfliktu małżonków, jedna ze stron wykorzystuje dziecko, by odegrać się na współmałżonku. Nasz zespół Adwokatów od lat pomaga rodzicom i innym uprawnionym do kontaktu z dzieckiem stronom, ustalić formy kontaktu. Ciągle w polskim społeczeństwie panuje przekonanie, że miejsce dziecka jest przy matce. Ojcowie są ofiarami dyskryminacji i stereotypów. Zespół naszych adwokatów wielokrotnie reprezentowała interesy ojców walczących o zabezpieczenie ich kontaktów z dziećmi.

Artykuł 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice i dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Przez kontakty należy rozumieć wspólne przebywanie, wymianę korespondencji, kontakty za pośrednictwem mediów elektronicznych. Kodeks nakłada na rodziców wspólne ustalenie form kontaktu z dzieckiem, z uwzględnieniem dobra dziecka i jego rozsądnych życzeń. W razie braku porozumienia o formach kontaktu z dzieckiem może zdecydować sąd.

Kontakty z dzieckiem Prawnik

Skoro kontakty z dzieckiem są prawem rodzica to po co angażować w to prawnika? Jakiej pomocy przy ustaleniu kontaktu z dzieckiem możesz oczekiwać od nas?

-wynegocjowania ugody w sprawie kontaktów z dzieckiem (pozasądowa forma porozumienia)

-sporządzenia wniosku do sądu o uregulowanie kontaktów z dzieckiem (możliwa jest także zmiana rozstrzygnięcia, które zapadło przy rozprawie rozwodowej)

-doradztwa w zakresie optymalnego dla dziecka sposobu rozwiązania sporu

-pomocy przy ustaleniu listy świadków

-reprezentowania Klienta przed sądem

-składania apelacji

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Ustalenie kontaktów z dzieckiem. Postępowanie sądowe

Obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych jest ustalenie form kontaktu z dzieckiem, jednak  praktyka pokazuje, że często rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia i w tej kwestii decyzję podejmuje sąd. Postępowanie o ustalenie kontaktów z dzieckiem rozpoczyna się po złożeniu wniosku. Powinien on zawierać szczegółowe oczekiwania, im więcej konkretów zawiera, tym łatwiej będzie osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie. Jeżeli we wniosku domagamy się jedynie sądowego ustalenia formy kontaktu, to sąd może ustalić termin lub formę, której wcale nie oczekiwaliśmy. Dlatego we wniosku najlepiej szczegółowo rozpisać nasze oczekiwania (np. co drugi weekend, konkretne dni świąt, ferii, wakacji, oraz to, gdzie chcemy spotykać się z dzieckiem, czy będą to spotkania w miejscu zamieszkania dziecka, wspólne wyjścia, wizyty dziecka w domu rodzica, wyjazdy. Po co taka dokładność? Jeśli sprawa już trafiła do sądu, to nie ma co liczyć na dobrą wolę drugiej strony, skoro do tej pory strony nie osiągnęły porozumienia to trudno wyobrazić sobie, że po rozprawie nastąpi polepszenie relacji, lepiej zabezpieczyć się przed ewentualną złą wolą drugiego rodzica i wystąpić do sądu ze szczegółowymi propozycjami. Pamiętajmy, że mimo prawa do kontaktu z dzieckiem, ten kontakt bywa utrudniony przez postawę jednego z rodziców (opiekunów prawnych). Utrudnianie kontaktu z dzieckiem ma miejsce wtedy, gdy mimo sądowego rozstrzygnięcia,  jeden z rodziców utrudnia lub wręcz uniemożliwia kontakt. 

Jeśli strony wypracowały porozumienie poza sądem to i tak warto wnieść do sądu, żeby treść ugody potwierdzić sądownie (w takiej sprawie sąd wydaje postanowienie). Mając sądowe rozstrzygnięcie, możemy domagać się egzekwowania prawnie ustalonego kontaktu z dzieckiem

 

Lista miast gdzie przyjmują nasi specjaliści.

Adwokat kontakty z dzieckiem Warszawa
# Adwokat kontakty z dzieckiem Warszawa

 

Call Now Button