Adwokat podział majątku

Adwokat podział majątku. Skuteczna pomoc podczas podział majątku

Nasz zespół specjalizuje się w sprawach cywilnych i rodzinnych, w tym związanych z podziałem majątku należącego do małżonków, którzy zamierzają się rozwieść, jak i byłych współmałżonków. Prowadzimy sprawy, w których część majątku znajduje się poza granicami Polski, reprezentujemy także cudzoziemców. Podział majątku bywa bardzo skomplikowany, w szczególności w przypadku skonfliktowanych małżonków.

Podział majątku prawnik

Co wchodzi w zakres pomocy prawnej:

  • konsultacja prawna (doradztwo prawne)
  • wspólne planowanie strategii i działań
  • udział w negocjacjach między stronami
  • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego
  • podział majątku przy postępowaniu rozwodowym
  • sporządzanie pism procesowych
  • spisanie umowy o podział majątku
  • wezwanie do ugodowego podziału majątku po rozwodzie
  • reprezentowanie Klientów przed sądami wszystkich instancji
  • bieżące informowanie Klientów o przebiegu ich sprawy
Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Pomoc prawna podział majątku

Podział majątku jest skomplikowanym postępowaniem. Powszechnie uważa się, że podziału majątku dokonuje się tylko przy postępowaniu rozwodowym, jednak można przeprowadzić podział majątku podczas trwania małżeństwa. Można podzielić wspólny majątek z chwilą ustania wspólności majątkowej. Nie można w sposób wiążący podzielić umownie majątku wspólnego, jeśli wspólność majątkowa wciąż istnieje, ale można zakończyć wspólność majątkową w trakcie trwania małżeństwa. Wspólnota majątkowa w trakcie małżeństwa może ustać po podpisaniu intercyzy, ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości wobec jednego z małżonków.

Sprawa o podział majątku po rozwodzie

Podział majątku może być też przeprowadzony po rozprawie rozwodowej. Wymaga jednak współpracy między stronami. Po uprawomocnieniu się wyroku następuje rozdzielność majątkowa. Można zawrzeć umowę lub dokonać podziału przed sądem. Ugoda jest tańsza i szybsza niż rozprawa sądowa.

Rozprawa przed sądem

Przed sądem tracą ważność ustalenia przedsądowe, ponieważ do ugody nie doszło. Strony muszą dostarczyć sądowi, dowody, na podstawie których sąd podejmie decyzje. Majątek wspólny to także nakłady i wydatki, a także pożytki z majątku wspólnego. Ustalenie majątku wspólnego, który podlegać będzie podziałowi, bywa niezwykle trudne, gdyż strony często próbują ukryć część majątku. Sąd ma za zadanie ustalić skład i wartość poszczególnych elementów majątku. Po zakończenia postępowania i wydaniu decyzji przez sąd strony tracą prawo do części majątku podzielonego.

Lista miast gdzie przyjmują nasi specjaliści.

# Warszawa – Adwokat podział majątku

Call Now Button