Co grozi za potrącenie pieszego?

Co grozi za potrącenie pieszego? Art. 177 § 2 k.k

Co grozi za potrącenie pieszego? Bez wątpienia żaden kierowca nie chciałby mierzyć się z sytuacją, w której doszłoby do potrącenia przez niego pieszego (np. na przejściu dla pieszych). Niestety w Polsce wypadki takie nie należą do rzadkości. Warto więc zapoznać się z kwestiami odnoszącymi się do konsekwencji przewidzianych za takie zdarzenia.

Co grozi za potrącenie pieszego?

 

Konsekwencje prawne będą oczywiście zależne od tego, jakiego czynu dopuści się kierowca. Do przestępstwa spowodowania wypadku drogowego polegającego na potrąceniu pieszego można odnieść przepis art. 177 § 1 Kodeksu karnego w brzmieniu:

„Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art.157 §1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Chcąc dobrze odpowiedzieć na pytanie co grozi za potrącenie pieszego? musimy omówić zakres obrażeń. Obrażenia ciała odnoszące się do art. 157 § 1 to tzw. średni uszczerbek na zdrowiu, czyli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni (np. złamanie nogi). Jak można wywnioskować z powyższego przepisu – wypadek drogowy (polegający np. na potrąceniu pieszego) spowodowany jest zawsze nieumyślnie – nawet wówczas, gdy kierujący umyślnie naruszy zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym (np. przekroczy dozwoloną prędkość). Popełniając jakiekolwiek przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, należy liczyć się z tym, iż sąd orzeknie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (w niektórych przypadkach sąd może, a w niektórych musi orzec taki zakaz).

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Potrącenie pieszego ze skutkiem śmiertelnym

A co grozi nam w przypadku, gdy wskutek takiego zdarzenia pieszy dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub – co gorsza – poniesie śmierć? Kwestie te reguluje art. 177 § 2 k.k. Za spowodowanie takiego wypadku przewidziana jest kara pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. Jak jednak należy rozumieć pojęcie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu? Odnosi się do tego art. 156 k.k. W myśl tego przepisu ciężki uszczerbek na zdrowiu polega np. na pozbawieniu człowieka wzroku, słuchu, zdolności płodzenia czy mowy. Jako ciężki uszczerbek na zdrowiu zostanie również zakwalifikowane spowodowanie u pieszego: np.: innego ciężkiego kalectwa; takiej choroby, która będzie realnie zagrażała życiu; ciężkiej nieuleczalnej choroby; znacznej trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy w zawodzie; zniekształcenia lub trwałego istotnego zeszpecenia jego ciała. Najwyższy możliwy wymiar kary może spotkać kierowcę, który np. znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego potrącił pieszego, wskutek czego ów pieszy poniósł śmierć. Wówczas może dojść do zaostrzenia ustawowego wymiaru kary (zgodnie z przepisami minimalna kara to 2 lata, a maksymalna 12 lat pozbawienia wolności). Ponadto, w takim przypadku sąd musi orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio (może nie dojść do tego, tylko wówczas, gdy zajdzie wyjątkowy wypadek – taki, który można uzasadnić szczególnymi okolicznościami).

Etapy postępowania sądowego

Przestępstwo polegające na potrąceniu pieszego, należy zaliczyć do kategorii czynów, za które konsekwencje mogą okazać się niezwykle dotkliwe. Warto jest więc od razu pomyśleć o skontaktowaniu się z adwokatem. Nasz zespół adwokatów oferuje pomoc na każdym etapie postępowania sądowego. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i skupiamy się na takich okolicznościach, które przyczynią się do tego, by ustalenie stanu faktycznego przez sąd było jak najbardziej rzetelne. Jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki, istnieje szansa, iż sąd warunkowo umorzy postępowanie karne lub odstąpi od wymierzenia kary – warto jest więc poznać owe warunki – nieoceniona w tym zakresie może okazać się pomoc profesjonalistów.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button