Art. 177 k.k. – wypadek drogowy

Art. 177 k.k. – wypadek drogowy

Art. 177 k.k. W tym wpisie dowiesz się m.in. na czym polega istota wypadku drogowego oraz jakie konsekwencje mogą spotkać jego sprawcę.

Art. 177 k.k. – wypadek drogowy

Jak wskazują statystyki policyjne, w 2018 roku zgłoszono ponad 31 tysięcy wypadków drogowych (dochodziło do nich na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz strefach ruchu). Generalnie w ostatnich latach można mówić o tendencji spadkowej w tym zakresie, jednak w Polsce liczby te mimo wszystko nie powinny być powodem do dumy. Chociażby dlatego, iż rocznie (w ostatnich kilku latach), w wyniku wypadków drogowych śmierć w naszym kraju ponosi około 2,5-3 tysięcy osób. Z kolei, liczba rannych oscyluje w granicach 37-40 tysięcy rocznie.

Wypadek – Czy jest to przestępstwo.

W naszym systemie prawnym spowodowanie wypadku drogowego stanowi przestępstwo. Jest to czyn uregulowany w art. 177 Kodeksu Karnego (wypadek drogowy). Artykuł ten (w paragrafie pierwszym) odnosi się do sytuacji, w której osoba powoduje nieumyślnie wypadek poprzez naruszenie („chociażby nieumyślnie”) zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Ponadto, by dany czyn mógł zostać zakwalifikowany, jako wypadek – inna osoba musi odnieść w nim określone obrażenia ciała (tzw. średni uszczerbek na zdrowiu, czyli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni i niespełniający przy tym kryteriów tzw. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). Co istotne, jeżeli w takich okolicznościach, pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie następuje na jej wniosek.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Wypadek – konsekwencje karne

Można powiedzieć, iż konsekwencje, które mogą spotkać sprawców wypadków drogowych są surowe. Ponadto, w określonych okolicznościach istnieje również możliwość ustawowego zaostrzenie kary.

Kara za spowodowanie wypadku drogowego

Sprawca wyżej opisanego czynu może zostać skazany na karę do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli jednak w wyniku takiego wypadku inna osoba poniosła śmierć, bądź doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – sprawcy może zostać wymierzona kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Ciężki uszczerbek na zdrowiu został zdefiniowany w art. 156 k.k. Będzie to np. pozbawienie człowieka słuchu, wzroku, spowodowanie u niego ciężkiego kalectwa itd. Co istotne, jeszcze wyższy wymiar kary spotka sprawcę przestępstwa z art. 177 k.k. (wypadek drogowy), znajdującego się w stanie nietrzeźwości, bądź pod wpływem środka odurzającego lub taką osobę, która zbiegła z miejsca zdarzenia (w skrajnych przypadkach może to być aż 12 lat pozbawienia wolności – np. nietrzeźwy kierowca powoduje wypadek, w którym inna osoba poniosła śmierć).

Zakaz prowadzenia pojazdów

Oprócz kar opisanych powyżej na sprawcę wypadku drogowego może zostać nałożony środek karny zakazu prowadzenia pojazdów. Generalnie zakaz ten orzekany jest na czas od roku do lat 15. Przepisy określają, w jakich przypadkach sąd może, a w jakich musi go zastosować. Na przykład, jeżeli sprawca wypadku drogowego był nietrzeźwy lub zbiegł z miejsca zdarzenia – zakaz taki jest obowiązkowy (na czas nie krótszy niż 3 lata). Z kolei obowiązkowy dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, będzie orzeczony np., gdy w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę inna osoba poniesie śmierć lub dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Odszkodowanie za spowodowanie wypadku drogowego

Często kwestia odszkodowania w razie wypadków drogowych budzi kontrowersje. Zdarza się, iż sądy przyznają ofiarom takich zdarzeń niezbyt adekwatną do poniesionych szkód kwotę odszkodowania. Ponadto, niekiedy sami pokrzywdzeni przystają na warunkowe umorzenie postępowania karnego niejako w zamian za wysokie odszkodowanie od sprawcy wypadku. Niezależnie od tego, w jakiej roli występujemy – warto skorzystać z pomocy adwokata.

Czy przestępstwo z Art 177 k.k. dotyczy każdej drogi?

Przestępstwo z art. 177 k.k. – wypadek drogowy może być popełnione wyłącznie tam, gdzie ogólnie obowiązujące przepisy prawa regulują ruch (choć oczywiście nie muszą to być drogi publiczne; wykluczyć tu należy jednak np. obszar prywatnej posesji lub polną drogę).

Jak dochodzi do popełnienia przestępstwa wypadku drogowego?

Do popełnienia wypadku drogowego dochodzi wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu. Owo naruszenie zasad może być umyślne (umyślne przekroczenie dozwolonej prędkości) lub nieumyślne (kierowca nie zauważa znaku i wbrew przepisom wymusza pierwszeństwo). Co istotne, przyjmuje się, iż samo spowodowanie wypadku drogowego należy do kategorii przestępstw nieumyślnych (mimo np. umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu). Sprawcą przestępstwa z art. 177 może być każdy – również pieszy (który np. wtargnął na jezdnię).

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button