Jazda po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności 1

Jazda po alkoholu a zaświadczenie o niekaralności

Wykroczenia i przestępstwa popełnione przez obywateli znajdują się w różnych bazach danych. Czy osoba, która prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, będzie mogła uzyskać zaświadczenie o niekaralności? Kto i w jakich sytuacjach może sprawdzić, czy znajdujemy się w rejestrze osób skazanych?

Przestępstwa alkoholowe a Krajowy Rejestr Karny

Czy fakt prowadzenia pojazdu znajdzie się w jakiejś bazie danych? Krajowy Rejestr Karny jest bazą danych zawierającą informacje o osobach i podmiotach. Zawiera on informacje m.in. o obywatelach polskich skazanych przez sądy państw obcych, o osobach, przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie, skazanych za wykroczenia na karę aresztu i przede wszystkim prawomocnie skazanych. Oznacza to, że osoba kierująca pojazdem pod wpływem alkoholu nie znajdzie się w takim rejestrze w chwili zatrzymania jej przez policję, a dopiero w momencie skazania jej przez sąd.
Biorąc pod uwagę, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może być przestępstwem lub wykroczeniem (więcej na ten temat przeczytasz tu Artykuł 178a k.k), to nie każdy przypadek takiego złamania prawa znajdzie się w rejestrze. Rejestr zawiera informacje o osobach, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie karane aresztem. Jeśli więc za jazdę w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zostaniesz ukarany karą grzywny, nagany lub ograniczenia wolności nie znajdziesz się w Krajowym Rejestrze Karnym.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Jazda na podwójnym gazie a zaświadczenie o niekaralności

Nie każdy przypadek jazdy pod wpływem alkoholu kończy się prawomocnym skazaniem przez sąd. Możliwe jest zakończenie takiej sprawy warunkowym umorzeniem postępowania
(więcej na ten temat przeczytasz tu warunkowym umorzeniem postępowania – jazda po alkoholu ).
W odpowiednich okolicznościach i z pomocą doświadczonego prawnika można wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania. Osoba, wobec której sąd zastosował takie rozwiązanie, otrzyma zaświadczenie o niekaralności, nie znajduje się bowiem w rejestrze osób skazanych, ale fakt zastosowania przez sąd warunkowego umorzenia postępowania znajdzie się w Krajowym Rejestrze Karnym. Wykreślenie takiego zapisu nastąpi po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby określonego w wyroku.

Jazda po alkoholu bez wpisu do rejestru

Podsumowując: w kilku przypadkach osoba, która prowadziła pojazd pod wpływem alkoholu, może uzyskać zaświadczenie o niekaralności:
-kiedy toczone jest postępowanie w sprawie, ale nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok,
-w przypadku skazania kogoś za wykroczenie (a nie przestępstwo) jazdy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i zastosowanie wobec sprawcy przez sąd kary grzywny, nagany lub ograniczenia wolności,
-w przypadku warunkowego umorzenia postępowania.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button