WYNAJMUJĄCY A NAJEMCA KTO NAPRAWIA! CZĘŚĆ 1 1

WYNAJMUJĄCY A NAJEMCA KTO NAPRAWIA! CZĘŚĆ 1

WYNAJMUJĄCY A NAJEMCA KTO NAPRAWIA! CZĘŚĆ 1

Kolejny artykuł z serii inspiracji z mediów społecznościowych. W różnych grupach porad prawnych można zauważyć często występującą tendencję do umieszczania pytań z serii kto naprawia najemca czy właściciel. Postaram się wam przybliżyć ten temat. Na samym początku zacznę od dwóch terminów a mianowicie:

  1. Właściciel/Wynajmujący– należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą

wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu;

Najemca/lokator-należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności;

Często te pojęcia są mylone dlatego postanowiłam na wstępie je wam wyjaśnić. Definicja ta pochodzi z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

  1. Rozróżnienie tych dwóch pojęć pomoże nam w zrozumieniu aktów prawnych. Art. 662 kodeksu cywilnego ustala w jakim stanie powinna zostać wydana rzecz i

Art. 662.

  • 1. Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.

 Ten punkt art. 662 k.c. zabezpiecza najemcę przed większymi kosztami napraw. Zgodnie z tym punktem, wynajmujący poprzez okres trwania umowy ma obowiązek utrzymywać  mieszkanie w stanie przydatnym do użytku. Ale UWAGA ! Artykuł 662 punkt 1 ma charakter dyspozytywny! Co to oznacza? Oznacza to, że może być modyfikowany tzw. wolą stron. Więc zanim zdecydujemy się na powołanie na ten artykuł, sprawdźmy czy w umowie, którą podpisaliśmy nie została wprowadzona wyżej wymieniona modyfikacja.

 

  • 2. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.

Czym są zatem drobne nakłady? O nich mówi nam artykuł 681 k.c.:

 

Art. 681. Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

 

 

 

  • 3. Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

 

Punkt 3 ma jasny przekaz, jeżeli rzecz najęta została zniszczona z powodu okoliczności za które wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button