Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi

Jak powinno wyglądać prawidłowe badanie alkomatem

W postępowaniu sądowym przeciwko kierowcy, który został zatrzymany za jazdę po alkoholu, często najważniejszym dowodem jest wynik badania alkomatem. Czy nietrzeźwy kierowca może podważyć ten dowód i uniknąć odpowiedzialności? Wszelkie nieprawidłowości przy przeprowadzaniu badania mogą być podstawą do podważenia wyniku badania.

Badanie alkomatem- podstawa prawna

Czynności funkcjonariuszy podczas badania trzeźwości kierowcy muszą być przeprowadzone zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

-Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 496 z dnia 25.05.2004r. w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 738 z dnia 21.06.2011r.

-Zasadami przeprowadzania pomiarów stężenia alkoholu oraz opiniowania w sprawach trzeźwości wydanymi przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie zatwierdzonymi w dniu 26 listopada 2004 r. przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej o Kryminologii.

-Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r.w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Ważna jest również postępowanie zgodne z Instrukcją obsługi producenta alkomatu użytego do badania trzeźwości kierującego pojazdem.

Kierujący nie musi znać wyżej wymienionych aktów prawnych, w tym wpisie omówione zostaną najważniejsze zasady przeprowadzania badania alkomatem. Jednak w razie wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonej kontroli drogowej z badaniem trzeźwości, skontaktuj się z adwokatem.

Badanie alkomatem- rodzaje urządzeń

Najczęściej pierwsze badanie przeprowadza się przy użyciu tzw. analizatora oddechu z użyciem ustnika (ustnik podlega wymianie każdorazowo przed przeprowadzeniem badania). W razie wykrycia alkoholu w wydychanym powietrzu policja przeprowadza niezwłocznie kolejne badanie z użyciem już innego sprzętu (alkometr, Alkosensor IV, Alkotest 7410). Są to urządzenie wykorzystujące inną technologię (pomiar spektrofotometrycznego w podczerwieni lub urządzenie działające na zasadzie elektrodowego utleniania alkoholu). Badania przeprowadzone takimi urządzeniami mogą stanowić dowód w postępowaniu sądowym.

Dowodem może być także pomiar sporządzony na podstawie badania krwi, w sytuacji gdy: -kierowca odmawia badania alkomatem,

-jego stan uniemożliwia prawidłowego przeprowadzenie badania,

-kierowca żąda przeprowadzenia badania krwi,

-wystąpił brak wskazania stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu spowodowany przekroczeniem zakresu pomiarowego analizatora wydechu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia stanowi, że: badanie krwi pobranej z żyły osoby badanej polega na przeprowadzeniu co najmniej dwóch analiz laboratoryjnych krwi: metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i metodą spektrofotometryczną z użyciem dehydrogenazy alkoholowej (metodą enzymatyczną), albo metodą chromatografii gazowej z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym przy użyciu dwóch różnych warunków analitycznych.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Protokół z czynności badania stanu trzeźwości kierowcy

Po przeprowadzonym badaniu policja może sporządzić protokół badania. Obowiązkowe sporządzenie protokołu badania ma miejsce w kilku sytuacjach:

-jeśli żąda tego badana osoba, ale policja musi ją o tym pouczyć,

-kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym lub gdy w wypadku został ktoś poważnie ranny,

-uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie,

-istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez kierującego.

Protokół zawiera dane osobowe badanego kierowcy, wynik pomiaru, dane urządzenia (typ), którym przeprowadzono badanie, informacje o stanie zdrowia kierowcy, ilość, rodzaj i godzinę spożycia napojów alkoholowych przez osobę badaną w ciągu ostatnich 24 godzin – na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe.

Zdarza się, że pod wpływem stresu kierujący nie jest w stanie dokładnie przeanalizować treści dokumentu, pamiętaj, że można skorzystać z pomocy adwokata już podczas kontroli drogowej. Adwokat w imieniu Klienta sprawdzi dane zawarte w protokole, doradzi Klientowi jak zachować się w danej sytuacji.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button