Zabrane prawo jazdy za alkohol po raz drugi

Zabrane prawo jazdy za alkohol po raz drugi konsekwencje karne.

Jazda po alkoholu po raz pierwszy

Wobec kierowcy, który po raz pierwszy popełnił przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości  zgodnie z art.178a par. 1 k.k. grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2  z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 lat do lat 15.

Zastosowane kary mają różne funkcje (sprawiedliwościowa, naprawienie szkody), jednak szczególne znaczenie ma kształtowanie postawy i zachowań sprawcy, tak, żeby w przyszłości nie popełnił tego czynu ponownie, a kara zastosowana wobec sprawcy odstraszała także innych potencjalnych sprawców.

Zabrane prawo jazdy za alkohol po raz drugi

Co się dzieje w przypadku ponownego popełnienia tego samego czynu? Jakie kary przewiduje kodeks karny za recydywę?

Ponowne zatrzymanie za jazdę po alkoholu

W przypadku kierowcy, wobec którego zastosowana kara nie przyniosła oczekiwanego skutku (ponieważ ponownie popełnił czyn zabroniony ) stosowane kary będą surowsze.

Zabrane prawo jazdy za alkohol po raz drugi. Zastosowanie ma artykuł 178a § 4 Kodeksu karnego:

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W takiej sytuacji warunkowe zawieszenie kary jest prawie niemożliwe, orzekane jest w wyjątkowych okolicznościach, co dla większości kierowców recydywistów oznacza karę bezwzględnego więzienia.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla pijanych kierowców- recydywistów

Ważny jest także art. 42 § 3 Kodeksu karnego:

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.  

Przytoczony artykuł dotyczy więc kierowców, którzy pod wpływem alkoholu doprowadzili do wypadku skutkującym ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią uczestnika wypadku.

Zatarcie przestępstwa w czasie nowego postępowania karnego

Kiedy kierujący ponownie został zatrzymany za jazdę po alkoholu, wszczynane jest postępowanie przeciwko niemu, traktuje się go surowiej, jako recydywistę. Jeśli w trakcie wszczętego postępowania zatarciu ulegnie poprzednie skazanie, to zmienia się klasyfikacja czynu i kierujący ponownie traktowany jest jako osoba, która po raz pierwszy wsiadła za kółko pod wpływem alkoholu.

Pomoc prawna dla kierowców za jazdę po alkoholu.

Call Now Button