Co grozi za potrącenie rowerzysty?

Co grozi za potrącenie rowerzysty?

Współcześnie wypadki drogowe stanowią przyczynę około 29% nagłych zgonów następujących wskutek nieszczęśliwych zdarzeń i urazów. Do kategorii wypadków drogowych należy zaliczyć również sytuacje, w których dochodzi do potrącenia cyklistów. Niestety w naszym kraju zdarzenia takie nie należą do odosobnionych przypadków. Poniżej dowiesz się, z jakimi konsekwencjami powinien się liczyć kierowca, który potrącił rowerzystę.

Potrącenie rowerzysty przestępstwo czy wykroczenie

Kiedy więc czyn kierowcy, który dopuści się potrącenia rowerzysty (np. wskutek nieustąpienia mu pierwszeństwa przejazdu), zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie, a kiedy jako przestępstwo? Wszystko będzie zależało od tego, jakich obrażeń dozna potrącony.

Co grozi za potrącenie rowerzysty?

Jeżeli jego obrażenia będą zakwalifikowane jako „naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni” – czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie. Z kolei, jeżeli pokrzywdzony odniesie obrażenia w postaci naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż 7 dni (tzw. średni uszczerbek na zdrowiu) – będzie stanowiło to przestępstwo (dokładnie z art. 177 § 1). Z przestępstwem będziemy mieli do czynienia również w przypadku tzw. ciężkiego wypadku komunikacyjnego. Będzie to sytuacja, w której potrącony rowerzysta dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub poniesie śmierć (art. 177 § 2). Warto zaznaczyć, iż ciężki uszczerbek na zdrowiu będzie stanowiło np. spowodowanie u kogoś choroby realnie zagrażającej życiu, pozbawienie człowieka wzroku, słuchu, czy spowodowanie u niego innego ciężkiego kalectwa.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Potrącenie rowerzysty a kodeks karny

Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego (np. potrącenia rowerzysty) należy do kategorii czynów nieumyślnych (mimo, że do samego zdarzenia dochodzi wskutek umyślnego lub nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym). Art. 177 § 1 brzmi więc następująco:

„kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym (…) powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art.157 §1 (…)”

(chodzi tutaj o średni uszczerbek na zdrowiu). Do popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku drogowego może dojść tam, gdzie faktycznie odbywa się ruch pojazdów (nie będą to jedynie drogi publiczne).

Potrącenie rowerzysty Konsekwencje prawne

Za przestępstwo spowodowania wypadku drogowego (np. potrącenia rowerzysty) w typie podstawowym (tj. spowodowanie u rowerzysty tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu) kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3. Następstwo w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu rowerzysty lub jego śmierci będzie mogło stanowić podstawę do orzeczenia wobec sprawcy kary pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 8 lat. W grę będzie wchodziło również orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (przepisy dokładnie określają wymiar czasowy trwania tego środka oraz to, kiedy sąd może, a kiedy musi go zastosować).

Potrącenie rowerzysty sprawa w sądzie

W takim przypadku (potrącenia rowerzysty) warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Przy spełnieniu ustawowych przesłanek istnieje bowiem szansa, iż sąd warunkowo umorzy postępowanie karne (należy jednak zaznaczyć, iż instytucji tej sąd nie może zastosować wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności). Inną opcją może okazać się np. odstąpienie od wymierzenia kary (tutaj również muszą zostać spełnione określone warunki). Natomiast art. 37a k.k. daje możliwość orzeczenia kary grzywny lub kary ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności (w sytuacji, gdy ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat).

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button