Prawo Rodzinne

2 wpisy

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Czym jest utrudnianie kontaktu z dzieckiem? Utrudnianiem kontaktu z dzieckiem nazywamy sytuację, w której rodzic (opiekun prawny, dziadek), który ma prawnie zagwarantowany kontakt z dzieckiem, nie ma możliwości utrzymywania więzi z dzieckiem. Utrudnianie kontaktu może przybierać różne formy. Pamiętać należy, że utrzymywanie kontaktu jest prawem rodzica, nie przywilejem. Kontakt z […]

Czym jest Prokura? 1

Czym jest Prokura?

Czym jest Prokura? W naszym życiu codziennym, bez znaczenia czy pracujemy w administracji biurowej, czy też nie na pewno spotkaliśmy się z pełnomocnictwem np. udzielonym nam, bądź pracownikowi firmy upoważnionym pełnomocnictwem do wykonywania określonych czynności w imieniu zarządu. Pełnomocnictwo może być zwykłe lub szczegółowe. Specyficznym rodzajem pełnomocnictwa jest Prokura. Jest […]