Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Wypadek komunikacyjny po alkoholu

Każdego roku ponad 100 tysięcy kierowców zostaje zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Wiele spośród wypadków i kolizji na polskich drogach spowodowanych jest spożywaniem alkoholu przez kierowców.

Przestępstwo czy wykroczenie?

Okazuje się, że większość kierujących przyłapanych na jeździe pod wpływem alkoholu spożywała go dzień wcześniej. Jednak nie jest to okoliczność łagodząca. W polskim prawie opisane są dwie sytuacje związane z prowadzeniem po alkoholu, w zależności od jego stężenia w organizmie jest to stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości.

Przeczytaj szczegółowy wpis na ten temat.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi u kierowcy

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

W przypadku kolizji lub wypadku, jeśli jeden z kierujących znajdował się pod wpływem alkoholu, to kierujący będący na tzw. podwójnym gazie, zostanie najczęściej uznany za winnego kolizji lub wypadku. Kierujący po alkoholu w przypadku spowodowania wypadku popełnia wykroczenie (spowodowanie zagrożenie w bezpieczeństwie w ruchu drogowym, Kodeks wykroczeń, artykuł 86, Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny), jaki i przestępstwo (artykuł 178a Kodeksu karnego, Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

Wiejce na ten temat przeczytasz:
Artykuł 178a k.k.

Kary za wykroczenie, jak i przestępstwo są bardzo dotkliwe. Prokurator będzie wnosił do sądu o wysoki wymiar kary. Sąd będzie oceniał stopień szkodliwości społecznej. Jeśli czyn stanowiący wykroczenie nosi też znamiona przestępstwa to sąd orzeknie zarówno wykroczenie, jak i przestępstwo, wykonuje się surowszą karę lub środek karny.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Jakie kary za wypadek pod wpływem alkoholu?

Art. 178. § 1 Kodeksu karnego przewiduje karę za doprowadzenie do wypadku, wymiar kary wynosi od 6 miesięcy do 8 lat. Jeśli jednak do wypadku doszło pod wpływem alkoholu, kary będą surowsze: kierowca, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Wypadek ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu

Zastosowanie mają te same przepisy jak w wyżej opisanym przypadku, w jednym artykule jest opis zarówno ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak i śmierci, Art. 178. § 1 Kodeksu karnego: Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Sąd zdecyduje jaki wymiar kary zastosować.

Prawo określa obowiązek naprawienia szkody

Kodeks karny wspomina o naprawieniu szkody przez sprawcę. Szkoda może mieć wymiar materialny lub niematerialny. Obok opisanych wyżej kar, sąd może orzec także środek karny, np. nawiązkę. Jeśli doszło do wypadku pod wpływem alkoholu (z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu), sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, w przypadku wypadku śmiertelnego nawiązka będzie wypłacona osobie lub osobom najbliższym pokrzywdzonego.

Odszkodowanie za wypadek pod wpływem alkoholu ze skutkiem śmiertelnym

Prawo przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania podczas rozprawy cywilnej lub przy rozprawie karnej. W przypadku rozprawy karnej odszkodowanie może być zasądzone tylko w przypadku wyroku skazującego wobec sprawcy. Odszkodowanie dla ofiar wypadku wypłacane jest często z polisy OC kierującego. Firmy ubezpieczeniowe zabezpieczają się przed wypłatą odszkodowań ofiarom pijanych kierowców, w ofertach firm ubezpieczeniowych znajdują się stosowne wyłączenia odpowiedzialności. W takiej sytuacji firma może wypłacić odszkodowanie, ale po tym będzie dążyć do wyegzekwowania tej kwoty od kierującego.

Skorzystaj z oferty renomowanej kancelarii

W przypadku wypadków pod wpływem alkoholu tzw. widełki przewidzianych kar są bardzo szerokie. To który wymiar kary zastosuje sąd, jest często efektem pracy obrońcy. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Zapraszam do kontaktu z moją kancelarią. Adwokat za jazdę po alkoholu

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Call Now Button