Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu jest czynem zabronionym samym w sobie, niezależnie czy kierowca jedzie zgodnie z przepisami, czy nie. Kara za taki czyn uzależniona jest od ilości alkoholu we krwi, więcej na ten temat przeczytać można we wpisie: dopuszczalna ilość alkoholu we krwi. Często jednak dochodzi do kolizji i wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców.

Kolizja czy wypadek?

Kolizją nazywa się zdarzenie drogowe, w którym poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa doszło do strat materialnych (uszkodzone inne pojazdy, znak drogowy, płot itd.) lub uszkodzenia ciała uczestnika zdarzenia (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni).

Jakie zarzuty za spowodowanie kolizji po alkoholu?

Prokurator, stawiając zarzuty może czynić to na podstawie kilku przepisów. Istotnym czynnikiem są okoliczności kolizji, to na ich podstawie i uznania prokuratora sformułowane będą zarzuty.

Jeśli kierowca był w stanie po użyciu alkoholu i był sprawcą kolizji, to zastosowanie mogą mieć następujące przepisy:

art 86:  § 1. Kodeksu wykroczeń: Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. § 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny,

-art. 174. § 1. Kodeksu karnego: Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,

-art. 178. § 1. Kodeksu karnego: Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę,

-art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

-a w przypadku osób, które już wcześniej popełniły podobny czyn, zastosowanie ma przepis (recydywa): Art. 178a § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu.

Kolizja po alkoholu  jakie kary?

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że kara może się wahać od kary ograniczenia wolności i grzywny do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

W przypadku kolizji drogowej (a nie wypadku) jest mało prawdopodobne, żeby prokurator postawił zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym (kara do 8 lat pozbawienia wolności), raczej bardziej prawdopodobny jest zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa (kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny) lub zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (kara grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 2). Podsumowując: prokurator na podstawie różnych okoliczności zdecyduje jaki zarzut postawić kierowcy (wiąże się z tym odpowiednia klasyfikacja czynu i różne kary), ale to w postępowaniu sądowym sąd wyda decyzję o winie lub jej braku (wyjątkiem jest sytuacja, kiedy sprawca zdecyduje się dobrowolnie poddać się karze). Można także w trakcie postępowania wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania.

Kolizja pod wpływem alkoholu – adwokat

Pamiętajmy, że nie zawsze rozwiązania sugerowane przez policję lub prokuratora są korzystne, często organy te dążą do jak najszybszego załatwienia sprawy. Nie podpisuj protokołów badania alkomatem, jeśli zawierają one jakieś rozbieżności ze stanem faktycznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej skontaktować się z doświadczonym adwokatem. Prawnik doradzi, w jakich okolicznościach warto dobrowolnie poddać się karze, a w jakich sytuacjach lepiej oddać sprawę pod osąd sądu.

Zachęcam do zapoznania się z :
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Call Now Button