Kary dla pijanych kierowców 2019
Zostałeś zatrzymany za jadę po alkoholu? Chcesz odzyskać prawo jazdy? Nie czekaj podejmij działanie nim będzie za późno.
1
Zadzwoń do nas
2
Opisz swoją sprawę
3
Otrzymasz od Nas wycęnę.
4
Nasz Adwokat reprezentuje Twoją sprawę

Kary dla pijanych kierowców 2021

Według statystyk policyjnych w roku 2019 zatrzymano już 185 nietrzeźwych kierowców (stan na 19 marca, http://www.policja.pl/pol/form/r913437386406,19032019.html ). Kierujący pod wpływem alkoholu są poważnym  zagrożeniem na polskich drogach, zagrażają nie tylko sobie, ale i innym uczestnikom ruchu drogowego. Stosowane kary mają być na tyle surowe, żeby odstraszać przed popełnieniem czynu zabronionego. W roku 2019 ustawodawca nie zdecydował się na zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. Należy pamiętać,  sam fakt jazdy pod wpływem alkoholu jest czynem karalnym, niezależnie od tego, czy kierujący jechał zgodnie z przepisami, czy złamał przepisy ruchu drogowego. Jednak spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu jest surowiej karane niż doprowadzenie do kolizji, lub wypadku w przypadku trzeźwego kierowcy.

Jazda po alkoholu jakie kary w 2021 roku?

Kary dla pijanych kierowców mogą być różne, zaczynając od kary grzywny, kończąc na karze bezwzględnego więzienia i wieloletnim zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Od czego zależy wymiar kary i z jakimi konsekwencjami należy się liczyć?

Wymiar kary zależy od klasyfikacji czynu (przestępstwo lub wykroczenie), a upraszczając od ilości alkoholu w organizmie kierowcy. Dokładnie zostało to omówione na stronie: Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi, przestępstwo czy wykroczenie 

Wykroczenie:
# ilość alkoholu w alkoholu wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu

Przestępstwo:

# ilość alkoholu powyżej 0,5 promila

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, po jakiej ilości alkoholu można prowadzić pojazd, stosowane wyliczenia powstają na podstawie wzorów matematycznych, nie uwzględniają wielu indywidualnych czynników. Dlatego nie należy wsiadać za kółko nawet po najmniejszej ilości alkoholu.

Zadzwoń do Nas

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu lub chcesz odzyskać prawo jazdy, nie czekaj zadzwoń do nas.

Kary dla pijanych kierowców 2021

Kary za wykroczenie jazdy po alkoholu w 2021

Przewidziane kary za wykroczenie jazdy po alkoholu w 2021 roku (opisane są w Kodeksie wykroczeń): grzywna od 50 zł do 5 tysięcy złotych, areszt od 5 do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Kary za przestępstwo jazdy po alkoholu w 2021

Przewidziane kary za przestępstwo jazdy po alkoholu w 2021 roku (opisane w Kodeksie karnym): kara grzywny od 5 tysięcy złotych, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności od miesiąca do 2 lat, zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.

Umorzenie sprawy jazdy po alkoholu w 2021 roku

Warunkowe umorzenie sprawy może być zastosowane wobec kierowcy na etapie postępowania przygotowawczego lub w postępowaniu karnym sądowym. Oskarżony zainteresowany takim rozwiązaniem prawnym powinien złożyć wniosek o warunkowe umorzenie sprawy, decyzję podejmie sąd, uwzględniając, np. niską szkodliwość czynu, niekaralność kierowcy. Zastosowanie warunkowego umorzenia postępowania sprawia, że kierowca pomimo tego, że miał konflikt z prawem, nie znajduje się w rejestrze osób skazanych (bo do skazania nie doszło), może więc uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Jednak zgodnie z art 1. ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z 24 maja 2000 roku dane o warunkowym umorzeniu postępowania znajdą się w rejestrze (W Rejestrze gromadzi się dane o osobach przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe). Ponadto w przypadku warunkowego umorzenia sprawy grzywna zastosowana wobec kierowcy może wynieść do 5000 złotych, a kierujący nie będzie musiał zdawać ponownego egzaminu na prawo jazdy (obowiązek taki mają kierowcy, którzy mieli orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów na okres ponad roku).

Call Now Button