Artykuł 178a k.k

Artykuł 178a k.k

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego opisane jest w kodeksie karnym, w rozdziale przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Artykuł 178a k.k opisane są dwa czyny zabronione: jazda w stanie nietrzeźwości i jazda pod wpływem środka odurzającego.

Pijany kierowca

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Art 178a k.k brzmi następująco:

1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 sprowadzenie katastrofy w ruchu, art. 174 sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, art. 177 spowodowanie wypadku w ruchu lub art. 355 spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Stan nietrzeźwości oraz stan po spożyciu alkoholu

Polskie prawo rozróżnia stan nietrzeźwości od stanu po użyciu alkoholu, każdy z nich opisany jest w kodeksie karnym, do każdego z nich ustawodawca ustalił odrębne limity alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. Oczywiście co za tym idzie, w zależności od stwierdzenia u kierowcy określonego zabronionego stanu, opisane są w prawie także inne konsekwencje. 

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Pojazd mechaniczny

Definicja pojazdu mechanicznego nie została opisana w prawie. Klasyfikacja pewnych pojazdów nie budzi żadnej wątpliwości (np. samochód osobowy), jednak wątpliwości pojawiają się już w przypadku, np. skutera. Specjaliści z zakresu prawa wypracowali pozakodeksową definicję. Jednym z elementów klasyfikujących pojazd jako mechaniczny jest posiadanie silnika, a w orzecznictwie Sądu Najwyższego pojawia się także kwestia pojemności skokowej silnika (50 cm3).

Pojazdy inne niż mechaniczne

Pojazdem nie mechanicznym jest rower, deskorolka, pojazd napędzany siłą zwierząt pociągowych, motorower z silnikiem o pojemności do 50 cm3 (którego konstrukcja ogranicza rozwinięcie prędkości powyżej 45km/h).

Prowadzenie pojazdu

Co oznacza prowadzenie pojazdu? Czy zawsze jest to oczywista jazda za kierownicą? Jeśli tak, to jak nazwiemy czynność prowadzenia roweru, kiedy na nim nie siedzimy? Czy pchanie niesprawnego samochodu jest już jego prowadzeniem, skoro w wyniku naszego działania jest on wprawiony w ruch? Powszechny jest pogląd, że prowadzenie pojazdu polega głównie na władaniu mocą silnika i nadawaniu pojazdowi kierunku ruchu. W uproszczeniu uznaje się, że prowadzenie to wprawienie go w ruch, przy pomocy właściwego mechanizmu, zgodnie z tym prowadzeniem nie będzie popychanie.

178a k.k. – Przestępstwo umyślne.

Przestępstwa można podzielić na umyślne i nieumyślne. Jazda po alkoholu zaliczana jest do przestępstw umyślnych, niezależnie od tego, czy kierujący zamierzał jechać po alkoholu, czy zaistniała taka konieczność po spożyciu przez niego alkoholu. Nie można jednak odpowiadać za przestępstwo umyślne, jeśli kierujący nie mógł mieć wiedzy, że alkohol znajduje się jeszcze w jego organizmie.

Konsekwencje jazdy po na podwójnym gazie

Konsekwencje zależą od tego, czy dany czyn został zaklasyfikowany jako przestępstwo, czy wykroczenie. W przypadku wykroczenia przewidziane kary to kara aresztu, grzywny, w przypadku przestępstwa: kara ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie jazdy po alkoholu zachęcamy do kontaktu.

 

 

Call Now Button