Z jakim Postępowanie cywilne masz do czynienia? 1

Z jakim Postępowanie cywilne masz do czynienia?

Postępowanie cywilne zgodnie z art. 1 KPC  normuje postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego  oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,  oraz innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych.  Artykuł  1 KPC

Postępowanie procesowe i nieprocesowe

Postępowanie cywilne zgodnie z art. 1 KPC  normuje postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego  oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,  oraz innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych.  Artykuł  1 KPC wskazuje nam jakie postępowania normuje kodeks postępowania cywilnego. Jasno z artykułu wynika, że postępowanie cywilne odnosi się nie tylko do spraw cywilnych. Wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych  będą podlegać pod kodeks postępowania cywilnego.

Jak dzielimy postępowanie cywilne?

Postępowanie sądowe możemy podzielić na: rozpoznawcze, zabezpieczające, wykonawcze i międzynarodowe.

Czym jest postępowanie rozpoznawcze?

Postępowaniem procesowym

W  postępowaniu rozpoznawczym mamy 2 tryby. Pierwszym z nich jest tryb procesowy, który charakteryzuje się tym, że aby rozpocząć postępowanie przed sądem trzeba złożyć pozew. Pozew jest warunkiem, który umożliwia rozpoznanie sprawy.  Kolejną cechą charakterystyczną tego postępowania jest to, że w procesie występują strony a dokładniej pozwany i powód, pomiędzy którymi występuje spór, który po złożeniu pozwu rozstrzyga niezawisły sąd. Istotą tego postępowania jest właśnie słowo spór, czyli postępowanie procesowe zachodzi wtedy, gdy jedna ze stron występuje z pozwem do sądu, czyli ma na celu to aby druga strona spełniła określone świadczenie a strona, która według założeń miałaby takie świadczenie spełnić nie zgadza się tym a wręcz je kwestionuje. Np. Kiedy Pan K występuje do sądu z pozwem przeciwko Panu A o nienależycie wykonane prace remontowe, a Pan A kwestionuje zasadność takiego pozwu. Występuje wtedy między nimi tak zwany spór, który przypisuje postępowanie sądowe  do trybu procesowego.

Postępowaniem nieprocesowym

Kolejnym trybem postępowania sądowego rozpoznawczego jest postępowanie nieprocesowe. Nie występuje w tym trybie spór, który ma szczególne znaczenie w trybie procesowym. Postępowanie nieprocesowe jest rozpoznawane na wniosek, który wnosi wnioskodawca, czyli uczestnik postępowania, który je wszczyna. W tym postępowaniu występują jego uczestnicy, których może być dowolna liczba, jednakże muszą mieć w tym interes prawny aby występować w postępowaniu. Zasadą jest, że postępowanie nieprocesowe jest wszczynane na wniosek, jednakże w kilku szczególnych przypadkach sąd może wszcząć takie postępowanie z urzędu. Przypadki te określa ustawa.

Podsumowując proces to postępowanie, w którym istotą jest występujący między stronami spór, którego nie ma w postępowaniu nieprocesowym w którym uczestnicy postępowania są zgodni. W procesie koniecznością rozpoczęcia drogi sądowej jest pozew, to właśnie wniesienie pozwu rozpoczyna bieg postępowania cywilnego procesowego, gdzie w postępowaniu nieprocesowym bieg rozpoczyna się od złożenia wniosku wnioskodawcy, czyli uczestnika postępowania.  Źródłem zarówno postępowania procesowego,  jak i nieprocesowego jest kodeks postępowania cywilnego.  Pomimo iż może się wydawać  na pierwszy rzut oka, że różnice między jednym trybem a drugim są znikome w praktyce okazuje się, że zdefiniowanie,­­­­ z jakim trybem postępowania mamy do czynienia jest istotną sprawą dla nas jako uczestnika bądź strony. Dzięki temu sięgamy do podstaw naszej sprawy sądowej, poznajemy z jakim postępowaniem mamy do czynienia,  co pozwala nam na szybsze odnalezienie podstawy prawnej naszej sprawy, a co za tym idzie poznania naszych praw i obowiązków w danym postępowaniu.

 

Postępowanie procesowe i nieprocesowe.

Postępowanie cywilne zgodnie z art. 1 KPC  normuje postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego  oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych,  oraz innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych.  Artykuł  1 KPC wskazuje nam jakie postępowania normuje kodeks postępowania cywilnego. Jasno z artykułu wynika, że postępowanie cywilne odnosi się nie tylko do spraw cywilnych. Wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego, prawa pracy jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych  będą podlegać pod kodeks postępowania cywilnego.

Jak dzielimy postępowanie cywilne?

Postępowanie sądowe możemy podzielić na: rozpoznawcze, zabezpieczające, wykonawcze i międzynarodowe.

Czym jest postępowanie rozpoznawcze?

Postępowaniem procesowym

W  postępowaniu rozpoznawczym mamy 2 tryby. Pierwszym z nich jest tryb procesowy, który charakteryzuje się tym, że aby rozpocząć postępowanie przed sądem trzeba złożyć pozew. Pozew jest warunkiem, który umożliwia rozpoznanie sprawy.  Kolejną cechą charakterystyczną tego postępowania jest to, że w procesie występują strony a dokładniej pozwany i powód, pomiędzy którymi występuje spór, który po złożeniu pozwu rozstrzyga niezawisły sąd. Istotą tego postępowania jest właśnie słowo spór, czyli postępowanie procesowe zachodzi wtedy, gdy jedna ze stron występuje z pozwem do sądu, czyli ma na celu to aby druga strona spełniła określone świadczenie a strona, która według założeń miałaby takie świadczenie spełnić nie zgadza się tym a wręcz je kwestionuje. Np. Kiedy Pan K występuje do sądu z pozwem przeciwko Panu A o nienależycie wykonane prace remontowe, a Pan A kwestionuje zasadność takiego pozwu. Występuje wtedy między nimi tak zwany spór, który przypisuje postępowanie sądowe  do trybu procesowego.

Postępowaniem nieprocesowym

Kolejnym trybem postępowania sądowego rozpoznawczego jest postępowanie nieprocesowe. Nie występuje w tym trybie spór, który ma szczególne znaczenie w trybie procesowym. Postępowanie nieprocesowe jest rozpoznawane na wniosek, który wnosi wnioskodawca, czyli uczestnik postępowania, który je wszczyna. W tym postępowaniu występują jego uczestnicy, których może być dowolna liczba, jednakże muszą mieć w tym interes prawny aby występować w postępowaniu. Zasadą jest, że postępowanie nieprocesowe jest wszczynane na wniosek, jednakże w kilku szczególnych przypadkach sąd może wszcząć takie postępowanie z urzędu. Przypadki te określa ustawa.

 

Podsumowując proces to postępowanie, w którym istotą jest występujący między stronami spór, którego nie ma w postępowaniu nieprocesowym w którym uczestnicy postępowania są zgodni. W procesie koniecznością rozpoczęcia drogi sądowej jest pozew, to właśnie wniesienie pozwu rozpoczyna bieg postępowania cywilnego procesowego, gdzie w postępowaniu nieprocesowym bieg rozpoczyna się od złożenia wniosku wnioskodawcy, czyli uczestnika postępowania.  Źródłem zarówno postępowania procesowego,  jak i nieprocesowego jest kodeks postępowania cywilnego.  Pomimo iż może się wydawać  na pierwszy rzut oka, że różnice między jednym trybem a drugim są znikome w praktyce okazuje się, że zdefiniowanie,­­­­ z jakim trybem postępowania mamy do czynienia jest istotną sprawą dla nas jako uczestnika bądź strony. Dzięki temu sięgamy do podstaw naszej sprawy sądowej, poznajemy z jakim postępowaniem mamy do czynienia,  co pozwala nam na szybsze odnalezienie podstawy prawnej naszej sprawy, a co za tym idzie poznania naszych praw i obowiązków w danym postępowaniu.

 

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button