Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jest często konsekwencją wydania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Wpis ten jest przydatny dla kierowców, wobec którym cofnięto już uprawnienia do kierowania pojazdami, jak i tym, którym grozi sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, ponieważ muszą się oni także liczyć z administracyjną decyzją starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami (sądowy zakaz prowadzenia pojazdów).

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami.

Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jako konsekwencja sądowego zakazu prowadzenia pojazdów
Po rozprawie sądowej, na której sąd wydał wobec kierowcy orzeczenie o zakazie prowadzenia pojazdów, nie następuje automatyczne cofnięcie uprawnień. Wyrok musi się najpierw uprawomocnić, dopiero wówczas odpis wyroku trafia do starosty (prezydenta miasta w miastach na prawach powiatu), który na podstawie otrzymanego wyroku, wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień.

W przypadku gdy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów wynikał z faktu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub narkotyków to starosta także wydaje decyzję o skierowanie kierującego na kurs dotyczący problematyki przeciwalkoholowej i przeciwnarkotykowej (uwaga: kurs jest płatny, ale kończy się wydaniem zaświadczenia o uczestnictwie). Starosta, jeśli ma wydać decyzję administracyjną o przywróceniu uprawnień kierowcy wobec, którego orzeczono sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, musi sprawdzić także, czy nie ma innych przesłanek uniemożliwiających przywrócenie cofniętego prawa jazdy.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

W jakich przypadkach stosuje się cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami?

-stwierdzenia na podstawie orzeczenia sądowego przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,

-stwierdzenia przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

-ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny, o którym mowa w art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny,

-popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

-orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów;

Podstawą prawną do wydania decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień są zapisy art.  103 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Z powyższych zapisów jasno wynika, że cofnięcie uprawnień może być skutkiem orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Jak przywrócić cofnięte prawo jazdy?

Jeśli ustały przyczyny powodujące cofnięcie uprawnień to uprawnienia mogą być przywrócone. Następuje to na wniosek zainteresowanego do organu, który wydał decyzję. W przypadku gdy okres cofnięcia uprawnień nie przekroczył roku, to przywrócenie uprawnień jest tylko formalnością, należy złożyć wniosek i uiścić opłatę. Sytuacja się komplikuje gdy okres cofnięcia przekroczył rok, ponieważ konieczne jest wtedy ponowne przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy. Kierowca musi założyć profil kandydata na kierowcę i przystąpić do egzaminu. Po pozytywnym zdaniu egzaminu starosta może przywrócić cofnięte uprawnienia.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button