Alimenty na żonę

Alimenty na żonę

Można wyróżnić wiele źródeł obowiązku alimentacyjnego. W katalogu tym znajdziemy m.in. „obowiązek alimentacyjny” między małżonkami, a także obowiązek alimentacyjny między małżonkami po ustaniu małżeństwa i w czasie separacji orzeczonej przez sąd.

Alimenty na żonę w trakcie trwania małżeństwa

Niektórzy twierdzą, że nie można wprost świadczenia takiego nazwać alimentami, a jedynie świadczeniem o charakterze alimentacyjnym. Nie zmienia to jednak faktu, iż istotą tego świadczenia jest możliwość uzyskania od małżonka określonych środków pieniężnych, które będą przeznaczone na usprawiedliwione potrzeby rodziny. Żaden z przepisów KRO nie stanowi wprost o takim obowiązku alimentacyjnym między małżonkami. Jednak jego istnienie wyprowadza się z art. 27:

„Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli (…)”.

Przepis ten odnosi się do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, jednak uznaje się go także za źródło indywidualnego obowiązku alimentacyjnego jednego z małżonków względem drugiego. W sytuacji, gdy jeden z małżonków w sposób dobrowolny nie jest skory do realizowania ciążącego na nim obowiązku, wówczas drugi małżonek może wystąpić do Sądu, by obowiązek ten zaczął być wypełniany (poprzez przekazywanie odpowiedniej sumy pieniężnej „do rąk” współmałżonka w celu zaspokojenia potrzeb rodziny – alimenty na małżonka w trakcie trwania małżeństwa).

Alimenty na żonę

Na wstępie należy zaznaczyć, iż oczywiście alimenty takie mogą dotyczyć również męża. Jednak większość przypadków w naszym kraju to sytuacje, w których uprawnioną osobą do takich świadczeń jest żona – zaś zobowiązanym mąż. Alimenty dla małżonka po rozwodzie – może domagać się ich ten małżonek, który znajduje się w stanie niedostatku (należy to odpowiednio wykazać). Dotyczy to sytuacji, w której oboje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia lub niewinnych (bądź, gdy sąd zaniechał orzekania o winie). Co jednak w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia? Otóż wówczas alimenty może uzyskać również małżonek („niewinny”), który nie znajduje się w stanie niedostatku. Musi zostać wtedy spełniona przesłanka jedynie istotnego pogorszenia sytuacji materialnej takiego małżonka (niewinnego). Z kolei, małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie będzie mógł skutecznie domagać się alimentów od małżonka niewinnego (nawet, jeżeli znajdowałby się w stanie niedostatku).

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Dane kontaktowe

Wysokość alimentów na współmałżonka

Ile wynoszą alimenty na żonę lub męża? Na tak postawione pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.  Najprościej rzecz ujmując wysokość alimentów będzie zależała od:

– usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego – każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny; na ogół uznaje się jednak, iż to nie tylko, takie potrzeby, które można określić mianem podstawowych potrzeb życia codziennego („minimum egzystencji”), ale również, te materialne oraz duchowe potrzeby, które powinny być zaspokojone, by osoba taka mogła normalnie „bytować” (dostosowane np. do wieku, stanu zdrowia, uzdolnień),

– oraz finansowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego – możliwości takie są określane przez zarobki i dochody, jakie dana osoba mogłaby uzyskać wykorzystując w pełni swoje zdolności umysłowe i siły fizyczne (a nie jedynie zarobki i dochody faktyczne); brany pod uwagę jest tutaj również posiadany majątek.

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami po rozwodzie wygasa:

– w momencie śmierci uprawnionego bądź zobowiązanego,

– gdy uprawniony zawiera nowy związek małżeński,

– po upływie 5 lat od momentu orzeczenia rozwodu – tylko w sytuacji, gdy zobowiązany nie został uznany za winnego rozkładu pożycia (okres ten może być jednak wydłużony z uwagi na wyjątkowe okoliczności).

Zmiana orzeczenia (lub umowy) w zakresie obowiązku alimentacyjnego (w zależności od zmieniających się okoliczności)  może polegać na: uchyleniu takiego obowiązku lub podwyższeniu bądź obniżeniu alimentów.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących omówionego tematu zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem adwokatów. Profesjonalna pomoc w tym zakresie może okazać się niezbędna. Adwokat alimenty.

Podziel się z innymi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button