Adwokat jazda po alkoholu Łódź

Adwokat jazda po alkoholu Łódź

Policja bardzo często podejmuje działania, które mają na celu ograniczyć liczbę nietrzeźwych kierowców na polskich drogach (np. akcja trzeźwy poranek). Oczywiście zadanie to nie należy do najprostszych. Jazda na „podwójnym gazie” niezmiennie stanowi jeden z najczęściej popełnianych czynów zabronionych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Niezależnie, czy osoba dopuściła się jazdy w stanie po użyciu alkoholu, czy w stanie nietrzeźwości (poniżej dowiesz się, iż z punktu widzenia prawa, między tymi stanami istnieje zasadnicza różnica) – warto skorzystać ze skutecznej pomocy prawnej dla kierowców w Łodzi.

Jazda po alkoholu Adwokat Łódź

Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności. Przekłada się to na ilość pojazdów poruszających się po ulicach, co z kolei prowadzi do dużej liczby „zdarzeń na drogach” – np. kolizji, wypadków, czy sytuacji, w których kierowcy są “przyłapywani” na jeździe na podwójnym gazie. Jazdę po alkoholu można interpretować dwojako – jako jazdę w stanie po użyciu alkoholu (wykroczenie) oraz jazdę w stanie nietrzeźwości (przestępstwo). To, jak zostanie zakwalifikowany czyn konkretnej osoby, będzie dla niej bardzo istotne. Od tej właśnie kwalifikacji będzie zależało to, czy poniesie ona odpowiedzialność za wykroczenie, czy też przestępstwo. Oba typy czynów uznaje się za społecznie szkodliwe, jednak to za przestępstwa przewidziane są surowsze kary. Nie inaczej jest w przypadku jazdy po alkoholu. Niezależnie jednak od tego, jak zostanie zakwalifikowany dany czyn – skorzystanie z pomocy Adwokata za jazdę po alkoholu (Łódź) to bardzo dobry krok.

Szukasz skutecznego Adwokata?
+48 577 829 462
Zadzwoń do nas!

Zadzwoń Adwokat - Kontakt

Adwokat jazda po alkoholu Łódź

Jak jednak należy dokładnie interpretować dwa terminy dotyczące jazdy po alkoholu? Ich definicje znajdziemy w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1) Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

– stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

– obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1dm³. Za jazdę w takim stanie grozi nam kara aresztu lub grzywny (nie mniej niż 50 zł).

2) Stan nietrzeźwości, z kolei zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

– stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

– obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm³. Za takie przestępstwo sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności (trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata; może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd lub obu tych formach łącznie) albo pozbawienia wolności do lat 2. Jak więc widać konsekwencje prawne mogą być bardzo poważne – dlatego warto zadbać o to, by kara, która zostanie orzeczona była możliwie jak najłagodniejsza. Taka właśnie jest rola adwokata. A więc za jazdę po alkoholu, to adwokat (Łódź) powinien być osobą, od której uzyskasz pomoc.

Skuteczna pomoc prawna dla Kierowców w Łodzi

Do kłopotów, które pojawiają się za popełnienie czynu jazdy po alkoholu, należy zaliczyć zakaz prowadzenia pojazdów, który sąd musi orzec. Bardzo często ten środek karny uznawany jest za najbardziej uciążliwą „karę”. To kolejny argument za tym, by w przypadku konfliktu z prawem za jazdę na podwójnym gazie zasięgnąć porady specjalisty (czy wiesz, że od kilku lat w naszym kraju istnieje możliwość, by kierowca, który „odbywa” zakaz prowadzenia pojazdów wrócił za kółko przed upływem pełnego wymiaru, na jaki zakaz ten orzeczono; wymaga to spełnienia kilku warunków – skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły). Nasza kancelaria to najlepszy wybór, jeżeli szukasz rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej dla kierowców w Łodzi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą bazą wiedzy.

Jazda po alkoholu – Podstawowe informacje
Kary dla pijanych kierowców 2019
Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Zabrane prawo jazdy za alkohol po raz drugi. Recydywa.
Cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami

Call Now Button