Dzienne Archiwa: Czerwiec 26, 2019

1 posta

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Czym jest majątek wspólny? Podział majątku wspólnego po rozwodzie. Jak stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy (KRO), w momencie zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa). Obejmuje ona przedmioty majątkowe, które zostały nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Z kolei, […]