Dzienne Archiwa: Czerwiec 9, 2019

3 postów

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu

Miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu. Orzeczenie rozwodowe dla wielu osób jest początkiem ich nowego życia. Rozwód kończy dotychczasowe małżeństwo, ale sąd wydając orzeczenie rozwodu, może ustanowić nowe relacje między byłymi małżonkami. W orzeczeniu rozwodowym zawarte mogą być też kwestie wspólnego majątku, władzy rodzicielskiej, obowiązku alimentacyjnego. Czasami wyrok sądowy zawiera uregulowanie […]

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku?

Wyrok za jazdę po alkoholu- utrata prawa jazdy Jazda po alkoholu jest niewątpliwie czynem społecznie szkodliwym, zagrażającym wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, a więc zastosowane wobec sprawcy kary i środki karne mają być uciążliwe. Kodeks o ruchu drogowym przewiduje możliwość zatrzymania przez policję prawa jazdy za pokwitowaniem, jeszcze podczas kontroli drogowej, […]

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za alkohol? Czy jest to możliwe? Utrata prawa jazdy jest najsurowszą konsekwencją, z jaką muszą się liczyć kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego. Dla wielu z nich utrata prawa jazdy wiąże się z utratą pracy. Zgodnie z polskimi przepisami kierowca może stracić prawo jazdy w kilku […]