Dzienne Archiwa: 25 kwietnia, 2019

2 postów

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów nie jest karą, a środkiem karnym. Sądowy zakaz ten bywa często mylony z decyzją administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami. Często te dwa rozwiązania prawne są stosowanie łącznie, a jedną z przesłanek do wydania przez starostę decyzji o cofnięciu uprawnień jest właśnie wydanie wcześniej przez sąd […]

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem

Czym jest utrudnianie kontaktu z dzieckiem? Utrudnianiem kontaktu z dzieckiem nazywamy sytuację, w której rodzic (opiekun prawny, dziadek), który ma prawnie zagwarantowany kontakt z dzieckiem, nie ma możliwości utrzymywania więzi z dzieckiem. Utrudnianie kontaktu może przybierać różne formy. Pamiętać należy, że utrzymywanie kontaktu jest prawem rodzica, nie przywilejem. Kontakt z […]